VI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

We wtorek 31 marca odbyła się VI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W sprawozdaniu z działalności w okresie między sesjami wójt poinformował m.in. o rozstrzygnięciu przetargów na organizację placów zabaw oraz dostawę wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w ramach projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Lubawa”. Oba zadania są w 100 proc. finansowane ze środków zewnętrznych za ponad 90 tys. zł.

Trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Byszwałdzie – etap II.W omawianym okresie wójt uczestniczył także w licznych spotkaniach, m.in. z projektantami i wykonawcami prowadzonych i planowanych inwestycji gminnych, w naradzie z dyrektorami szkół czy zebraniach sprawozdawczych w jednostkach OSP.

Podczas obrad radni podjęli uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2014-2020, zmiany uchwały budżetowej, zwolnień z podatku od nieruchomości, przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów cmentarzy wojennych przez Gminę Lubawa, nadania imienia Gimnazjum wchodzącemu w skład Zespołu Szkół w Prątnicy im Teofila Ruczyńskiego oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa w obrębie geodezyjnym Sampława.


Została także przyjęta informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej, sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa za 2014 rok, sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 rok oraz sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

W punkcie wolne wnioski radna powiatu iławskiego zwróciła uwagę na śmieci w parku w Fijewie.
Sołtys wsi Mortęgi zapytał radną powiatu o drogę powiatową do Mortęg
- czy Pani wie o złym stanie i czy powiat zamierza cokolwiek zrobić w tej sprawie. Doszły mnie też słuchy, że w tym roku od września nie ma być przedszkola w mojej miejscowości...
Mieszkańcy wsi Wiśniewo odwołali się od decyzji rady co do utworzenia sołectwa Wiśniewo.

W odpowiedzi wójt poinformował sołtysa  z Mortęg, iż od nowego roku szkolnego będą pewne zmiany, część dzieci będzie uczęszczało do oddziałów przedszkolnych przy szkołach.Więcej na ten temat będziemy wiedzieli w maju.
Wójt dalej  mówił -  ...Park jest dzierżawiony przez LZS. Docierają do nas takie informacje. To jest sprawa tego rodzaju, że pojemniki z gniazd  segregacyjnych nie są wywożone w odpowiednim czasie i nagromadzają się śmieci w pojemnikach  segregacyjnych... Mamy podobne sygnały z innych miejscowości. W najbliższym czasie  wyjaśnimy to. Będziemy w tej sprawie rozmawiać z LSK, która  wywozi śmieci.

Na pytanie sołtysa Mortęg radna powiatowa poinformowała
- proszę się kontaktować ze mną telefonicznie. Numer telefonu podany jest w styczniowym numerze Kuriera Iławskiego... zwróci uwagę na problem podczas sesji  w powiecie. 

Sesję zakończyło wręczenie podziękowań dla sołtysów za pełnienie funkcji w kadencji 2011-2015. Wybory sołtysów i rad sołeckich rozpoczynają się 8 kwietnia i potrwają do 12 maja. 

(mz)