VI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Opublikowano:

W dniu 25 marca 2015 r. o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się VI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa.

Po zmianie w porządku obrad burmistrz przedstawiał Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami. >>> relacja

Zmieniono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa dla dzielnicy przemysłowej. >>> relacja

W dalszej części przyjęto sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lubawa za rok 2014” uchwalonego uchwałą Nr XXXI/307/2013 z dnia 27 listopada 2013r.

Przyjęto sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lubawa za 2014 rok uchwalonego uchwałą Nr XXXI/308/2013 Rady Miasta Lubawa z dnia 27 listopada 2013 r. 

Przyjęto sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie za rok 2014, sprawozdania z działalności Przedszkola Miejskiego w Lubawie za rok 2014.

Podjęto uchwały w między innymi w sprawach:

- Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku wyniku za 2014 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie.
Przed  głosowaniem  w tym punkcie, radny Janusz Sobiechowski poinformował iż jedna z lekarek, która  przyjmowała trzy dni w tygodniu, teraz będzie przyjmowała ok. półtora dnia. W odpowiedzi burmistrz zwrócił uwagę, że problem ten był omawiany podczas posiedzenia Społecznej Rady funkcjonującej przy Miejskim Ośrodku Zdrowia i na chwilę obecną niestety tak pozostanie. 

- Przyjęto zadanie z zakresu administracji rządowej - dotyczącego grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie miasta Lubawy.

- Zmieniono uchwałę  Nr XXXI/310/2013 Rady Miasta Lubawa z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

- Udzielono pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadań związanych z finansowaniem Biura Regionalnego.

- Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego.

- Zmieniono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Lubawa na lata 2015-2039 oraz dokonano zmian w budżecie miasta Lubawa na 2015 rok.

Zapytanie  radnego Mikołaja  Tańskiego w sprawie  zmiany regulaminu lubawskich łazienek  >>>> relacja

Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski w imieniu burmistrza udzielał wiceburmistrz Stanisław Kieruzel. >>> relacja

(mz)


 

Komentarze

...

żałosne ludki

(2015-03-28 15:46:50)
Marta

Na zdjęciach widać bardzo że pan Zawadzki przeżył trzęsienie żywota, tylko wspulczuć.

(2015-03-28 12:40:46)