Głos św. Jana Chrzciciela nr 88

Opublikowano:

Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć. Tak odpowiedział Pan Jezus faryzeuszom na ich zarzut, że uczniowie Chrystusowi nie zachowują żydowskich postów. 

Od chwili, kiedy Pan Młody – Jezus Chrystus dokonał dzieła odkupienia człowieka przez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie, rodzina Zbawiciela Świata – Kościół upamiętnia każdego tygodnia Jego wielkopiątkową trwogę konania; przygotowuje się również do trzech najświętszych dni w roku czterdziestodniowym Wielkim Postem. 

Post jako powstrzymanie się od wystawniejszego jedzenia, sposobu funkcjonowania, dokonywanie dzieł miłosierdzia, pokuta, przebaczenie, zmiana myślenia i działania jest jedną z form, obok modlitwy i jałmużny, przemieniającą, uszlachetniającą i przybliżającą człowieka do Pana Boga; 

To zharmonizowanie swojego człowieczeństwa i poddanie ciała kierownictwu dobrze uformowanej duszy Jak chcę przeżyć tegoroczny Wielki Post? Co chcę zmienić? Co naprawić? 

Więcej w >>>GLOS_NR_88.pdf