III ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBAWA

Opublikowano:

We wtorek 16 grudnia odbyła się III zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa poprzedzona wspólnym posiedzeniem Komisji. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, wójt Tomasz Ewertowski, odczytał sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami.

W tym czasie, m.in. zakończono dostosowywanie pomieszczeń oraz dostawę wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Lubawa”. Łączna kwota środków przeznaczona na ten cel wynosi ponad 300 tys zł.

W 100 procentach są to środki zewnętrzne uzyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego (85proc), oraz dotacji celowej z budżetu krajowego (15 proc.). Wójt uczestniczył także w konferencji wojewódzkiej na temat gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi w województwie warmińsko-mazurskim oraz w plenarnym posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa warmińsko-mazurskiego.

Na posiedzeniu tym odznaczeni zostali dwaj druhowie z terenu gminy Lubawa:
Wiktor Jarzembek ze Złotowa Złotym Znakiem Związku oraz Alojzy
Szałkowski
z Rożentala medalem honorowym im. Bolesława Chomicza. Medal
ten nadawany jest za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP
oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na sesji Rady Gminy wójt wspólnie z przewodniczącym Rady Janem Laskowskim oraz przewodniczącym Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie Benedyktem Czarneckim, wręczyli nagrodę oraz list gratulacyjny mieszkance Kazanic Weronice  Mieczkowskiej, która zdobyła tytuł mistrza Polski w rzucie oszczepem. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski Młodzików U-16 odbyły się w Zielonej Górze. Awans na zawody wywalczyło 700 zawodników z roczników 1999-2000. Zwycięstwo Weroniki ukonorowało powołanie zawodniczki do Kadry Narodowej Juniorów.

Gratulacje odebrał także trener zawodniczki – Leszek Kołodziejski, który w kilku słowach podziękował za gratulacje oraz opowiedział o dalszych sportowych planach.

W dalszej części sesji radni podjęli uchwały m.in. w sprawach: zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2014-2020, zmiany
uchwały budżetowej, zawarcia porozumienia międzygminnego, zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, zlecenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Lubawa realizacji zadania dotyczącego prowadzenia placówek wsparcia dziennego, wytypowania przedstawiciela do reprezentowania Gminy Lubawa w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”, którym został ponownie Joachim Dutkiewicz oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy i wyznaczenia przedstawicieli: Benedykta Czarneckiego i wójta Tomasza Ewertowskiego.
Na zakończenie sesji wójt złożył wszystkim serdeczne życzenia z okazji
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.(elubawa)