Głos św. Jana Chrzciciela nr 84

Opublikowano:

Pierwsze dni listopada kierują nasze dusze w stronę Świętych, wśród których znajduje się zapewne wielu naszych bliskich oraz w stronę Zmarłych oczyszczających się, czyli odbywających pokutę za grzechy przebaczone im przez Pana Jezusa na ziemi. Jedni i drudzy motywują nas do układania ścieżek życia w  taki sposób, aby prowadziły do Królestwa Bożego.

Nasi Bliscy, których nie ma pośród nas na sposób fizyczny, ale przecież nadal żyją, pozostawili nam wiele dobrych wspomnień, pouczeń, myśli stanowiących dla nas drogowskazy. Dziękujemy im za to. Nasza wdzięczność przybiera konkretne formy. To pamięć i wspominanie ich podczas rodzinnych spotkań; to opowiadanie historii rodziny i poszczególnych jej członków – dziadków, rodziców, chrzestnych – dzieciom i wnukom, aby w ten sposób budowała się w nich duma i świadomość korzeni, pochodzenia; to wreszcie modlitwa, ta w domu, nad grobem, w ofiarowanej Mszy św. czy wypominkach. 

Więcej w glos_84.pdf