XXXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

We wtorek, 30 września po letniej przerwie odbyła się XXXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W sprawozdaniu z działalności w okresie między sesjami wójt Tomasz Ewertowski poinformował uczestników sesji m.in. o odbytych spotkaniach roboczych z projektantami i wykonawcami gminnych inwestycji, bieżących inwestycjach i przetargach. 

W Rakowicach dobiega końca rozbudowa budynku świetlicy wraz ze strażnicą. Zakończyły się prace termomodernizacyjne w świetlicach wiejskich w Grabowie oraz w Wałdykach. 

Zakończyła się także termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Omulu. Zrealizowano zadanie polegające na dociepleniu budynku świetlicy w Gutowie. Podpisana została również umowa na docieplenie budynku świetlicy w Pomierkach oraz w Lubstynie. Inwestycje zostaną zrealizowane do końca października tego roku. 

Trwa termomodernizacja świetlicy w Tuszewie. Wójt podpisał umowę na organizację placów zabaw w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Lubawa. Wartość inwestycji to ok. 216 tys. zł. 

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rożental i Rożental-Gierłoż. W Targowisku Górnym wykonano nakładkę asfaltową. Wartość inwestycji wyniosła ok. 395 tys. zł. Prawie pół miliona złotych zostało zainwestowano w kruszec na remont dróg gruntowych. W Tuszewie, Mortęgach i Prątnicy i Rożentalu przebudowano chodniki.

Urząd Gminy ogłosił także nabór wniosków o dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa, które będzie realizowane w 2015 r. w ramach specjalnego programu.

Następnie została odczytana informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubawa za I półrocze 2014 r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć – opinia komisji.

Radni podjęli uchwały w sprawach:
zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2014-2020, zmiany uchwały budżetowej, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu, przyjęcia od Powiatu Iławskiego realizacji zadania przebudowy chodników na terenie Gminy Lubawa, 
sprzedaż nieruchomości, zwolnień z podatku od nieruchomości budowli lub ich części wchodzących w skład infrastruktury „ostatniej mili” oraz zajętych pod nie gruntów, zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Lubawa do realizacji w latach 2013-2014 projektu systemowego pn. „Aktywna rodzina” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubawa na lata 2014-2018. (mz)


 

Komentarze

Tata

Dziewczyny z gminy są najpiekniejsze głupi małolacie.

(2014-10-05 15:01:12)
Czerwona Stopa

Tomaszki sa fajne chlopaki ale ta pani z głosu może być groźna. Jest z wykaształcenia matematyczką i historyczką, jest też sadowniczką a u Wierzbickiego pracownizką.Jak wygra wybory to Wierzbicki zaleje rynek wiejski tak jak aktualnie miejski wygranymi przetargami, howgh!

(2014-10-05 14:47:03)
WyborcaxD

Wójt Tomasz Ewertowski przez 8 lat swojej kadencji zbudował tak silną i stabilną pozycję, że żaden podwładny,  nauczyciel czy jakikolwiek inny bajkopisarz nie ma prawa mu zagrozić. Człowiek prawy, prosty w dobrym tego słowa znaczeniu, znający problemy wsi - sam się na niej wychwował. A jako manager stworzył chyba urzędowy wzór  pracy, żaden inny urząd nie przyjmuje petentów w tak otwarty przyjacielski i pomocny sposób. Zróbmy wszystko żeby tego nie zmienić bo lepsze jest wrogiem dobrego.

(2014-10-05 11:10:26)
Gmina

(........................................)  Sprawdzimy i poinformujemy bo  na razie sa to plotki.


 


 

(2014-10-04 23:50:04)
Kowalski z Wybudowania

Wielce Szanowny Panie Marianie


W glosie ruszyła kampania wyborcza w gminie wiejskiej, może warto wydzielić kawalek elubawa na harce przedwyborcze, wyborcy będą wtedy lepiejobznajmnieni

(2014-10-04 16:32:34)
Małolat

Nie, no. Fajne pogłowie w gminie.


Pozdrawiam parzysto i nie... kopytne.


:-)

(2014-10-04 14:13:13)