XXXV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

W poniedziałek, 30 czerwca o godz. 10:00 odbyła się XXXV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W sprawozdaniu z działalności pomiędzy sesjami wójt Tomasz Ewertowski poinformował zebranych, m.in. o otwarciu ofert na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rożental i Rożental-Gierłoż oraz na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Targowisko. Została podpisana umowa z firmą Musa na przebudowę chodników w miejscowościach: Prątnica, Tuszewo i Mortęgi.

Ponadto, w oparciu o rozeznanie rynku, zostały podpisane 2 umowy z firmą „Mały” z Józefkowa na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Grabowie oraz na termomodernizację budynku świetlicy w Wałdykach. Natomiast firma LUXCOM z Kulig wykona termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Omulu. Podczas sesji radni przyjęli informację o stanie zaawansowania inwestycji w Gminie Lubawa oraz podjęli uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2014-2020; zmiany uchwały budżetowej; zwolnień od podatku od nieruchomości; zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis; przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę; ustalenia ceny dla zbiorowego odprowadzania ścieków oraz sprzedaży lokali.

W punkcie: wolne wnioski i interpelacje głos zabrał mieszkaniec Tuszewa, Jan Nehring, który poruszył sprawę bezpieczeństwa przy drodze wojewódzkiej. Odczytał treść pisma podpisanego przez 300 mieszkańców miejscowości do Zarządu Dróg Wojewódzkich: „Mieszkańcy Tuszewa, Rada Sołecka oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Tuszewie zwracają się z prośbą do Zarządu Dróg Wojewódzkich w celu uzupełnienia barier, które były wcześniej zamontowane i zostały częściowo usunięte. Nie utrudniają one wyjazdu z posesji, a dzięki nim zwiększa się bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów”.

Wójt w odpowiedzi poinformował, że z informacji jakie posiada po rozmowie z zastępcą dyrektora, mieszkańcy zgłaszali Zarządowi Dróg problemy z wyjazdem i prosili o zdjęcie barierek. – Przekazałem swoją opinię, uważam, że nie jest to najlepsze rozwiązanie – mówił. – Prześlemy w tej sprawie wniosek i zaproponujemy spotkanie dyrekcji z mieszkańcami w celu znalezienia rozwiązania.

Wśród wolnych wniosków pojawiło się także pytanie sołtysa Szczepankowa Józefa Trzcińskiego, dotyczące problemu zarośniętych poboczy drogi powiatowej do miejscowości. Interwencję tej sprawie obiecał obecny na sesji radny powiatowy Janusz Pszczoliński. (elubawa)


Komentarze

Rowerzysta

Szkoda, że nikt nie porusza tematu utrzymywania czystości ścieżki rowerowej w Tuszewie leży na niej kupa gałęzi spadających z drzew. Oddzielny problem to dlaczego spadają...?


Barierki (słupki) ktore oddzielają ścieżkę od drogi nie tylko nie chronią rowerzystów ale wręcz zagrażają bezpieczeństwu rowerzystów, proponuję odpowiedzialnym za taki stan ścieżki poprostu przejechać się nią od początku do końca może wtedy ktoś zrozumnie o co chodzi...


Rowerzysta

(2014-10-02 07:37:43)