,,Rowerami ku wolności” w ramach projektu Działaj Lokalnie VIII

Opublikowano:

Już po raz czwarty Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach wziął udział w konkursie grantowym VIII edycji Programu "Działaj Lokalnie". Spośród 22 złożonych wniosków 12 otrzymało granty, w tym projekt tworzony przy naszym Zespole Szkół pt. ,,Rowerami ku wolności”. Podpisanie umów odbyło się 9 czerwca 2014 r. w siedzibie Fundacji Przystań w Iławie.

Kwota na jaką opiewa projekt to w sumie 7090 zł z czego 5500 zł otrzymamy w ramach programu Działaj Lokalnie. Autorem projektu i jego koordynatorem jest pedagog Ewa Renkel-Bucha przy współpracy z dyrektorem Zespołu Szkół panem Sławomirem Szczawińskim oraz nauczycielem w-f Robertem Dmochewiczem.

Projekty w ramach ,,Działaj Lokalnie” inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Integrują społeczność lokalną i zachęcają do innowacyjnych przedsięwzięć. Projekt pt. ,,Rowerami ku Wolności” ma długodystansowe działanie. Punktem kulminacyjnym będzie wyścig rowerowy, który rozpocznie się i zakończy na terenie Zespołu Szkół w Grabowie-Wałdykach.

Chcemy zebrać i zachęcić okolicznych mieszkańców oraz uczniów Zespołu Szkół do udziału w organizowanym wyścigu. W lipcu w naszej szkole odbędą się kolarskie półkolonie, podczas których uczestnicy poznają tajniki: organizacji wyścigów rowerowych, bezpieczeństwa podczas jazdy, higieny rowerzysty, naprawy i konserwacji sprzętu oraz stosownego stroju dla rowerzysty. Wskazówek będzie udzielał specjalnie zaproszony instruktor kolarstwa.

Mamy zamiar zakupić 20 kasków rowerowych oraz 2 rowery. Wyścig odbędzie się w sierpniu 2014 r. Będzie podzielony na grupy wiekowe oraz różne dystanse w zależności od możliwości jego uczestników. W celu jego profesjonalnego przygotowania będziemy współpracować ze stowarzyszeniem ,,Rowerowa Lubawa".

W ramach promocji i zachęty do udziału w wyścigu informacje o nim będą wywieszone na plakatach w pobliskich miejscowościach, będą umieszczane na lokalnych stronach internetowych oraz ogłaszane podczas ogłoszeń parafialnych.

Zajęcia typowo rowerowe przeplatane będą treściami nawiązującymi do jubileuszu 25-lecia wolności w Polsce. W tym celu chcemy m.in. wyświetlić uczniom film dokumentalny opowiadający o demokratycznych przemianach po 89 r.

Najciekawsze zdjęcia z realizacji projektu pojawią się we wrześniu na wystawie fotograficznej w Zespole Szkół w Grabowie-Wałdykach, którą każdy chętny odbiorca będzie mógł swobodnie obejrzeć. 

Materiał: ZS Grabowo-Wałdyki