XXXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

We wtorek, 27 maja odbyła się XXXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, na której radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi Tomaszowi Ewertowskiemu absolutorium z tytułu z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2013 r. Na 15 obecnych radnych, 13 głosowało za, 1 głos był przeciw i jeden wstrzymujący się.

Budżet roku 2013 zamknął się nadwyżką w wysokości 764.978,39 zł. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego wynosiła 10,45% oznacza to, że sytuacja gminy jest bardzo dobra, co pozwala realizować kolejne inwestycje.

Po udzieleniu absolutorium, podziękowaniach od radnych i przewodniczącego Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych głos zabrał wójt, który w kilku słowach podsumował miniony rok budżetowy i ogólną sytuację gminy:

- Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Radzie za udzielone absolutorium, za miłe słowa i zaufanie. Dziś podsumowujemy 2013 rok, ale jeśli chodzi o gospodarowanie gminą, to trzeba mówić o ciągłości. Wszystkie ważne decyzje, które wspólnie podjęliśmy spowodowały sytuację, którą obecnie mamy, czyli o wiele lepszą, niż jeszcze 10 lat temu. Pamiętam, jak przekonywałem poprzednią Radę, żeby obniżyć podatki dla przedsiębiorców o 40 czy 30 %. To było dużą zachętą, żeby przedsiębiorcy inwestowali na naszym terenie. Racjonalna polityka podatkowa, którą prowadzimy od lat przynosi wymierne efekty. Możemy poszczycić się tym, że mamy ok. 5 % bezrobocie, a jeszcze bardziej cieszyć się z tego, że miejsca pracy powstały na terenie gminy Lubawa. Szacujemy, że w ostatnich latach powstało ok. tysiąca nowych miejsc pracy, powstało kilkanaście hal produkcyjnych w różnych gminnych miejscowościach. Gmina Lubawa zawsze była gminą rolniczą, jednak obecnie dynamicznie rozwija się również przedsiębiorczość. Wraz z rozwojem przedsiębiorczości mamy coraz większe dochody, a to oznacza, że możemy więcej inwestować. Zrealizowaliśmy wiele ważnych zadań. Znaczącą część wydatków inwestycyjnych stanowiły przedsięwzięcia związane z budową, modernizacją i naprawą dróg i chodników oraz te, które kompleksowo poprawiły estetykę i funkcjonalność gminnych miejscowości. Na mapie inwestycyjnej gminy nie zabrakło także modernizacji wszystkich świetlic, strażnic, remontów szkół, placów zabaw, budowy obiektów sportowych oraz dofinansowań dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, jak modernizacje strażnic, wymiana wszystkich strażackich wozów czy ciągłe doposażenie sprzętowe jednostek. Najważniejsze, że realizacja tych zadań odbyła się przy bardzo niskim ok. 10% zadłużeniu Gminy. Jest to jeden z najniższych wskaźników zadłużenia w województwie. Mamy więc bardzo dobrą sytuację do dalszego dynamicznego rozwoju, który chcemy prowadzić systematycznie i ciągle w oparciu o dalszą zrównoważoną politykę finansową. Jeśli chodzi o budżet i przyszłe lata, to możemy patrzeć optymistycznie. Tylko w tym roku oddamy inwestycji za ponad 10 mln zł i jesteśmy przygotowani do tego, aby w następnych latach inwestować w rozwój gminy podobne środki.

Na zakończenie wójt podziękował za współpracę pracownikom i współpracownikom, Radzie Gminy, sołtysom i radom sołeckim, Ochotniczym Strażom Pożarnym, Ludowym Zespołom Sportowym oraz wszystkim mieszkańcom. (mz)