Głos św. Jana Chrzciciela nr 79

Opublikowano:

Trwa miesiąc maj. Jest to najpiękniejszy czas w całym roku kalendarzowym. Świat budzi się do życia. To „budzenie się”, po miesiącach uśpienia, jest jakby nowym stwarzaniem obrazującym to pierwsze stworzenie z nicości, z chaosu, którego dokonał sam Pan Bóg. 

Wiosna więc jest ciągłym przypominaniem nam, że to nie człowiek, ale Stwórca jest Autorem otaczającej nas rzeczywistości, a w niej i nas. Do niedawna kwitnące sady, wzrastające zboże, żółte dywany rzepaku i zielone ściany krzewów i drzew, które tak bardzo cieszą oczy, radują dusze i wlewają nadzieję, są okazją, aby dziękować Przedwiecznemu Panu za życie i każde dobro, jakie z jego Opatrzności staje się naszym udziałem.  (elubawa)

>>>>glos_79_A4.pdf