Głos św. Jana Chrzciciela nr 78

Opublikowano:

Weszliśmy w Wielki Tydzień zbawczych Tajemnic. Uroczystym wjazdem do Jerozolimy, przy mniej lub bardziej szczerym i świadomym aplauzie tłumów wykrzykujących: „Hosanna Synowi Dawidowemu!”, Pan Jezus rozpoczyna ostatni etap swojej odkupieńczej misji. 

Powitanie Mistrza z Nazaretu w stolicy żydowskiej musiało być czymś niezwykłym, swoistym teatrem, który wśród wielu ludzi rozbudzał emocje. Kolejną okazją do uniesień gawiedzi żydowskiej było przesłuchanie Pana Jezusa przed Piłatem. Tam również krzyczeli, ale już: „Ukrzyżuj!”. 

Z kolei wiadomość o Zmartwychwstaniu, która dotarła do zalęknionych Apostołów zamkniętych w Wieczerniku, przeplatała się z mocnym uderzeniem ich serc, z których wyrywał się anielski okrzyk: „Alleluja, Pan Zmartwychwstał i jest z nami!”. 

Więcej w glos_78.pdf