Głos św. Jana Chrzciciela nr 76

Opublikowano:

Minęły już dwa miesiące nowego roku liturgicznego, który rozpoczęliśmy pierwszą niedzielą adwentu – 1 grudnia 2013 r. Towarzyszy nam w tym czasie formacji chrześcijańskiej hasło-zadanie: „Wierzę w Syna Bożego”.

Szopka betlejemska, znajdująca się jeszcze w naszej świątyni, przenosi naszą myśl do tego momentu historii świata, w którym Odwieczne Słowo Ojca, Jego Jednorodzony Syn przyjął ludzkie ciało, zamieszkał pośród nas i stał się dla każdego człowieka swoistym punktem odniesienia jego ludzkich pragnień i dążeń, myśli i porywów serca.

Wiara w Syna Bożego to w pierwszym rzędzie uświadomienie sobie i przyjęcie prawdy o miłości Pana Boga względem nas. Tak było od początku, od stworzenia. Już sam fakt powołania do istnienia człowieka jest wyrazem obecnej w Bogu, między Osobami Bożymi miłości, która zaowocowała pięknem świata, wszelkiego w nim istnienia i ludzi. 

Więcej w glos_76.pdf