Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Kazanicach

Opublikowano:

W Kazanicach trwa realizacja inwestycji pn „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową oczyszczali ścieków w miejscowości Kazanice”, Prowadzone prace są rezultatem umowy podpisanej w marcu bieżącego roku pomiędzy Zakładem Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. a Przedsiębiorstwem Budowlano – Inżynieryjnym „SANMEL” Sp. z o.o. z Brodnicy. Wartość umowy z wykonawcą robót budowlanych wynosi ponad 6 mln zł.

Na koniec października wykonano  około  60% prac budowlanych, Termin zakończenia robót planowany jest na koniec sierpnia 2014 r. Na realizacje inwestycji pozyskano środki z PROW 2007-2013 w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Docelowo oczyszczalnia w Kazanicach będzie przyjmowała ścieki z Kazanic, Rożentala i Byszwałdu.

W październiku 2013 r. Spółka podpisała kolejną umowę, tym razem z Przedsiębiorstwem Budowlano – Montażowym „LUBTECH” Sp. z o.o. z Fijewa  (liderem konsorcjum w skład którego wchodzą Spółdzielnia Kółek Rolniczych z  Rybna, Roboty ziemne wodno – kanalizacyjne Marek Sławiński,  oraz wspomniany Lubtech) na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc Byszwałd ETAP I” na kwotę 1,2 mln zł. W ramach zadania mieści się wykonanie kolektora tłocznego Kazanice – Byszwałd oraz wykonanie sieci i przyłączy kanalizacyjnych dla połowy mieszkańców Byszwałdu. Inwestycja ta zostanie także dofinansowania z Programu PROW 2007-2014 w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

Źródło: UG Lubawa