Głos św. Jana Chrzciciela nr 70

Opublikowano:

KATECHEZA BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II. CHRZEŚCIJANIN OŻYWIANY DUCHEM.

W wieczerniku Jezus pięć razy obiecuje dar Ducha Świętego. W tym samym miejscu wieczorem w dniu Paschy Zmartwychwstały staje przed apostołami i przekazuje im obiecanego Ducha przez symboliczne tchnienie i słowa: „Weźmijcie Ducha Świętego”. 

Pięćdziesiąt dni później w tym samym wieczerniku Duch Święty pojawia się ze swoją całą mocą, przemieniając serca i życie pierwszych świadków Ewangelii. Od tamtej pory całe życie Kościoła w jego najgłębszym i dynamicznym nurcie przenika obecność i działanie Ducha „ z niezmierzonej obfitości udzielonego” wierzącym w Chrystusa. 

Więcej w glosie_nr_70.pdf