Konkurs wojewódzki wiedzy pożarniczej

Opublikowano:

19 kwietnia 2013 r. w Giżycku odbyły się eliminacje wojewódzkie XXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod nazwą „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

W turnieju organizowanym przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Giżycku wzięło udział 61 zawodników z całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Po otwarciu turnieju przez Prezesa ZOP - wicestarostę giżyckiego Wacława Strażewicza uczestnicy mogli obejrzeć występy młodzieży szkolnej. Kolejnym punktem turnieju były eliminacje pisemne - test, który według piszących nie był łatwy. Następnie odbyły się eliminacje ustne, które wyłoniły najlepszych.

Młodzież rywalizowała w trzech grupach wiekowych, tj. w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. Wykazywała się wiedzą z zakresu historii pożarnictwa, ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej, przyczyn oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, znajomością pojazdów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego, organizacji działań ratowniczo-gaśniczych, zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków, lasów i środków transportu, ewakuacji ludzi i mienia, zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej, znajomością służby wewnętrznej, organizacji i realizacji zadań statutowych Ochotniczych Straży Pożarnych.

W turnieju wzięła udział młodzież z powiatu iławskiego, tj. Martyna Guzowska ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie, Maria Ewertowska z Zespołu Szkół w Grabowie-Wałdykach oraz Arkadiusz Frankiewicz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie.

 Opiekunem ze strony Komendy Powiatowej PSP w Iławie był mł. kpt. Krzysztof Szałkowski oraz nauczyciele Kazimierz Laskowski i Aneta Ozierow. Maria Ewertowska zajeła 10 miejsce. Martyna Guzowska awansowała do finału ustnego zajeła w nim 5 miejsce. Arkadiusz Frankiewicz zdeklasował konkurencje i w finale ustnym uzyska 11 punktów na 12 możliwych.

Klasyfikacja przedstawia się następująco:

  1. W grupie szkół podstawowych

miejsce I – Jakub Wadecki, pow nowomiejski

miejsce II – Jakub Krućko, pow. ostródzki

miejsce III – Paweł Szapiel , pow. braniewski

  1. W grupie szkół gimnazjalnych

miejsce I – Agnieszka Dobosz, pow. elbląski

miejsce II – Urszula Jabłońska, pow. olsztyński

miejsce III – Filip Czetrybok, pow. gizycki

  1. W grupie szkół ponad gimnazjalnych

miejsce I – Arkadiusz Frankiewicz, pow. iławski

miejsce II – Magdalena Niska, pow. olsztyński

miejsce III – Przemysław Mierzejewski , pow. bartoszycki

Zwycięzcy oraz laureaci drugich miejsc na szczeblu wojewódzkim wezmą udział w finale krajowym w Kołobrzegu w czerwcu br.


Zdjęcia: mł. kpt. Krzysztof Szałkowski