Informacja z planów Urzędu Gminy Lubawa 25.02 – 05.03.2013r

Opublikowano:

* DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

W czwartek, 28 lutego o godz. 10:00 zapraszamy na otwarte spotkanie w Zespole Szkół w Prątnicy z Ewą Rzeszutko – autorką książki „Partyzanci znad Welu, Brynicy, Wkry i Drwęcy” oraz Piotrem Rydlem – autorem opracowania historycznego poświęconego zagadnieniu „Konspiracji niepodległościowej w Polsce północnej po 1945 roku”. Spotkanie odbędzie się z okazji przypadającego na dzień 1 marca Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” i będzie dotyczyło działalności oddziału „Cichego” na terenie lubawskiej gminy.

* SZACOWANIE SZKÓD

We wtorek, 5 marca w Urzędzie Gminy Lubawa odbędzie się spotkanie dotyczące szacowania szkód łowieckich. W spotkaniu weźmie udział kierownik Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Gierłoży.

Na spotkanie zapraszam rolników, którzy są zainteresowani szacowaniem szkód wyrządzanych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzynę łowną w obwodzie łowieckim zarządzanym przez Ośrodek Hodowli Zwierzyny Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w Gierłoży.

Informacja z planów Urzędu Gminy Lubawa 25.02 – 05.03.2013 r.

Zakład Komunalny Gminy Lubawa Spółka z o.o. ogłosił przetarg na „Budowę systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kazanice”. Przedmiot zamówienia o wartości 7 mln. 500 tys. zł brutto będzie współfinansowany ze środków unijnych w kwocie 3 mln. zł w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013. Planowane zakończenie realizacji projektu przewiduje się na połowę sierpnia 2014 roku. Oferty można składać do 5 marca do godz. 9:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa. Szczegóły dostępne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej ZGKL Sp. z o.o. oraz Gminy Lubawa.

GOSPODARKA ODPADAMI

We wtorek, 26 lutegoo godz. 10:00, w ramach realizacji trzeciego etapu Ogólnopolskiego Projektu dla Administracji Samorządowej pod nazwą: „Regionalny System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Polsce”, odbędą się warsztaty terenowe pt. „Nowoczesne metody zagospodarowania odpadów”. Spotkanie odbędzie się w Rudnie, w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

RADA ZATRUDNIENIA

We wtorek, 26 lutego o godz. 13:00 wójt będzie uczestniczył w posiedzeniu Powiatowej Rady zatrudnienia w Iławie.

AKTYWNA RODZINA

W piątek, 1 marca o godz. 10:00 w sali sesyjnejodbędzie się Konferencja inaugurująca realizację projektu systemowego „Aktywna rodzina”. W programie konferencji zaplanowano m.in. prezentację multimedialną na temat realizacji projektu.

SPOTKANIE Z MINISTREM ROLNICTWA

W piątek, 1 marca o godz. 12:00 wójt weźmie udział w spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Stanisławem Kalemba. Spotkanie odbędzie się w Nowym Mieście Lubawskim, w Kinie „Harmonia”. Jest to spotkanie otwarte i będzie m.in. dotyczyło odbudowy trzody chlewnej. 

U.G Lubawa