Informacja z planów Urzędu Gminy Lubawa 21 – 28.11.2011 r.

Opublikowano:
INTERNET OGÓLNODOSTĘPNY

Zakończył się pierwszy etap realizacji projektu: „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim”. W ramach zadania zostało zamontowanych osiem publicznych punktów dostępu do Internetu w bibliotekach w Rożentalu, Byszwałdzie i w Prątnicy oraz jeden infomat w Urzędzie Gminy Lubawa. Wszystkie punkty są nieodpłatnie dostępne w godzinach pracy instytucji. PIAP-y zostały wyposażone w sprzęt komputerowy oraz urządzenia wielofunkcyjnejak skaner, kopiarka czy drukarka.

Projekt o wartości ponad 83 tys. zł w 100 proc. został sfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na 2007-2013. Drugi etap będzie polegał na budowie sieci szkieletowej szerokopasmowego dostępu do Internetu wraz z niezbędnym osprzętem.

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

W poniedziałek, 21 listopada o godz. 13:00 w sali sesyjnej wójt spotka się z kierownikiem oraz pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

KAPITAŁ LUDZKI

W środę, 23 listopada w Olsztynie wójt weźmie udział w Konferencji podsumowującej V rok wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim.

KOMISJE RADY GMINY

W czwartek, 24 listopada o godz. 10:00 w sali sesyjnej odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. Tematem posiedzenia będzie:
- spotkanie z przedstawicielami firmy VIVA POLSTERMOEBEL Sp. z o.o. w kwestii dotyczącej ewentualnego objęcia terenu przedsiębiorstwa w Kazanicach granicami Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej;
- zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.

BEZPIECZNI W DRODZE DO SZKOŁY

W czwartek, 24 listopada o godz. 10:00 Skanska we współpracy z Urzędem Gminy w Lubawie przeprowadzi akcję społeczno-edukacyjną pod hasłem „Bezpieczni w drodze do szkoły” w Szkole Podstawowej w Sampławie. Jej cel to kształtowanie wśród najmłodszych umiejętności bezpiecznego poruszania się po drodze oraz popularyzacja nawyku noszenia elementów odblaskowych. W ramach akcji firma wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem zapozna dzieci z programem udzielania pierwszej pomocy „Ratowniczek”.   Akcją zostaną objęci uczniowie klas od klas zerowych do trzecich klas szkół podstawowych . W trakcie spotkania w szkole policjant z komisariatu policji w Lubawie będzie uczyć dzieci, jak bezpiecznie poruszać się po drodze, a przedstawiciele firmy Skanska rozdadzą opaski odblaskowe.

ZJAZD DELEGATÓW LZS

W sobotę, 26 listopada o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbędzie się Wojewódzki Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. Podczas spotkania zostanie podsumowana działalność Zrzeszenia za lata 2007-2011, odbędą się wybory nowych władz, jak również wyróżnione zostaną najlepsze samorządy naszego województwa za działalność sportową za okres mijającej kadencji.