Informacja z planów Urzędu Gminy Lubawa 02.09 – 12.09.2011 r.

Opublikowano:
PRZETARG NA WĘGIEL KAMIENNY

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego sortyment kostka i węgla Eko- groszek do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa, szacunkowa ilość węgla kamiennego sortyment kostka wynosi 160 ton, natomiast węgla Eko-groszek 35 ton. Oferty można składać do dnia 9 września do godz. 12:00 w sekretariacie. Szczegóły dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

PRZETARG NA OLEJ OPAŁOWY LEKKI

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa. Szacunkowa ilość wynosi 180tys. litrów. Termin składania ofert do dnia 9 września do godz. 12:00 w sekretariacie. Szczegóły można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

PRZEBUDOWA DROGI W BYSZWAŁDZIE

Trwa przebudowa drogi powiatowej Gierłoż – Zielkowo – Byszwałd w miejscowości Byszwałd. W ramach inwestycji wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. Iława wykonuje przebudowę drogi wraz z chodnikami, zatokę autobusową, parkingi i odwodnienie. Wartość zadania wynosi 2 mln 454 tys. 698 zł. Termin realizacji do listopada 2011 roku.

PRZETARG NA CHODNIKI

Trwa przebudowa i remont chodników w miejscowościach: Władyki, Pomierki, Prątnica i Omule. Zadanie realizuje firma MUSA z Targowiska Dolnego za kwotę 241 tys. 812, 23 zł. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na 15 października 2011 r.

UROCZYSTOŚCI BANKU SPÓLDZIELCZEGO

W sobotę, 3 września o godz. 13:00 wójt będzie uczestniczył w uroczystym otwarciu nowego budynku Banku Spółdzielczego w Lubawie.

REMONTY SZKÓŁ

Zakończyły się prace remontowe w Zespole Szkół w Prątnicy polegające na położeniu płytek przemysłowych na posadzkach i schodach. Zadanie za kwotę 31 tys. 800 zł brutto wykonała firma „MARCUS” z Rożentala.

Została podpisana umowa z firmą P.H.U OKNA z Lubawy na wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Rożentalu. Do 30 sierpnia zostanie wymienionych 12 okien. Wartość zadania 17 tys. 235 zł brutto.

Firma Usługi Remontowo-Budowlane do 20 sierpnia wykona remont pomieszczeń klasowych w Szkole Podstawowej w Byszwałdzie. W ramach zamówienia zostaną odnowione: sala audiowizualna, kuchnia i pomieszczenie gospodarcze oraz klasa. W tej samej szkole firma Handlowo-Usługowa Hydromat dokona wymiany instalacji kanalizacyjnej wraz z podłączeniem szamba. Prace zakończą się do 13 sierpnia 2011 r.

Została podpisana umowa z firmą ogólnobudowlaną z Rożentala na wykonanie prac remontowych w budynku Zespołu Szkół Grabowo-Wałdyki, polegających na osuszeniu ścian budynku. Termin realizacji zadania do 30 września 2011. Koszt 64 tys. 944 zł brutto.

TARGI WEWNĘTRZNE LIBRO

W dniach 5-9 września, w godz. 10.00-18.00 w siedzibie firmy Libro w Lubawie, przy ul. Grunwaldzkiej 22C odbędzie się VIII edycja Targów Wewnętrznych Libro.

POSIEDZENIE KOMISJI

W poniedziałek, 5 września o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Gminy. Tematem posiedzenia będzie: otwarcie i stwierdzenie prawomocności, zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad Rady Gminy oraz sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

FORUM REGIONU WARMII I MAZUR

W poniedziałek, 5 września o godz. 14.30 w restauracji „Przystań” przy ul. Żeglarskiej 3 w Olsztynie odbędzie się IV Forum Kultury Regionu Warmii i Mazur.

KONFERENCJA W OLSZTYNIE

W czwartek, 8 września o godz. 10.30 wójt będzie uczestniczył w Konferencji pn.: „Stan realizacji zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie warmińsko- mazurskim. Kierunki rozwoju na lata 2012-2013”. Nadrzędnym celem tego spotkania będzie wymiana wiedzy, informacji i doświadczeń na temat rozwoju obszarów wiejskich oraz uzyskanie opinii od podmiotów działających w tym zakresie na temat projektu Planu Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW na lata 2012-2013.

SESJA RADY GMINY LUBAWA

W piątek, 9 wrześniao godz. 10:00 odbędzie się IX-ta zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Podczas obrad nastąpi: przyjęcie protokołu z poprzednich sesji, sprawozdanie z działalności Wójta w okresie miedzy sesjami oraz wręczenie dyplomów uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Innym aspektem posiedzenia będzie podjęcie uchwał w następujących sprawach:

·zmianyWieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2011-2020

·zmiany uchwały budżetowej

·trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

·przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie

·zatwierdzenie zmian do Planu Odnowy Miejscowości Łążyn

·zasięgnięcia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie informacji o kandydacie na ławnika

DOŻYNKI 2011

W niedzielę, 11 września w Kazanicach odbędą się Dożynki Gminne . Program uroczystości:

godz. 13:30 – Zbiórka delegacji z wieńcami dożynkowymi przed Kościołem św. Jakuba

Apostoła w Kazanicach

godz. 13:45 – Poświęcenie wieńców

godz. 14:00 – Uroczysta msza św. dziękczynna za plony

godz. 15:00 – Korowód dożynkowy z wieńcami na terenie przy ZS w Kazanicach

godz. 15:15 – Uroczyste otwarcie Dożynek Gminnych 2011

– Rozpoczęcie Konkursu Kuchnia Ziemi Lubawskiej

godz. 15:30 – Konkurs wieńców dożynkowych – prezentacje

godz. 15:45 – Koncert Orkiestry Dętej działającej przy MOK w Lubawie

godz. 16:00 – Występ gromady zuchowej „Wesołe Bąble” połączony z konkursami dla

publiczności

godz. 16:30 – Rozstrzygnięcie konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy 2011

– Rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego „Kuchnia Ziemi Lubawskiej”

godz. 17:00 – KABARETGRZEGORZ HALAMA OKLASKY

godz. 18:15 – ZESPÓŁ BAJERY – BIESIADA PO ŚLĄSKU I Z HUMOREM

godz. 19:45 – Konkursy dla publiczności z nagrodami

godz. 20:00 – KONCERT – ELVIS NA BIS

godz. 21:30– Zabawa taneczna w świetlicy wiejskiej w Kazanicach przy dźwiękach zespołu

„Darex”

W trakcie trwania imprezy m.in.:

–strażacka grochówka, kiełbaska z grilla, degustacje kuchni Ziemi Lubawskiej i Kuchni

Marokańskiej;

-warsztaty bębniarskie;

-wystawy prezentujące działalność gminnych placówek dla dzieci i młodzieży oraz Klubów Seniora;

-Klub Malucha, Kącik FOTO, wystawa GRAFFITI;

-Pokazy sportowe na boisku wielofunkcyjnym;

-Bajkolandia: zjeżdżalnie pneumatyczne, trampolina, kolejka elektryczna, quady, samochodziki, strzelnica i gry zręcznościowe

oraz wiele innych atrakcji