Aktywna integracja w Rożentalu

Opublikowano:

Gmina Lubawa / Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

1 maja 2009r. rozpoczął realizację projektu „Aktywna integracja w Rożentalu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności i integracji społecznej mieszkańców wsi Rożental. W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy wsi Rożental, w szczególności: dzieci, młodzież w wieku od 15 do 25 lat, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby 50+, osoby zatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym (rodziny BO, otoczenie osób wykluczonych społecznie).


W ramach projektu uczestnicy mogą wziąć udział w następujących działaniach:

  • warsztatach: artystycznych, sportowych (skate-park), aktywności lokalnej, graffiti;

  • Klubie Kulinarnych Podróżników;

  • imprezach integracyjnych: ,,Letnim Pikniku Skateparkowym”, ,,Festynie Animacyjnym”;

  • wyjazdach integracyjnych: do Teatru w Olsztynie, na Basen w Ostródzie.


Proces rekrutacji uczestników do projektu będzie prowadzony zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywna integracja w Rożentalu”.

Regulamin wraz ,,DEKLARACJĄ UCZESTNICTWA” jest dostępny u Sołtysa wsi Rożental w Szkole Podstawowej w Rożentalu oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa i na stronie internetowej www.gopslubawa.pl w zakładce projektu ,,Aktywna integracja w Rożentalu”.


Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o złożenie wypełnionej „DEKLARACJI UCZESTNICTWA” do dnia 29.05.2009r. (tj. piątek) w następujących miejscach:

  • u Sołtysa wsi Rożental – Pana Dariusza Kowalkowskiego,

  • w Szkole Podstawowej w Rożentalu – u Pana Marka Józefowicz,

  • w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73, Biuro Projektu - pok. Nr 17.


Wszelkie informacje dotyczące projektu można uzyskać pod numerem telefonu 089 645 54 62 – u Pana Dariusza Ismer - Koordynator projektu oraz na stronie internetowej www.gopslubawa.pl w zakładce projektu ,,Aktywna integracja w Rożentalu”.

ZAPRASZAMY!