Rakowice - integracja na aktywną nutę

Opublikowano:

Gmina Lubawa / Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
1 maja 2009r. rozpoczął realizację projektu „Rakowice - integracja na aktywną nutę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności i integracji społecznej mieszkańców wsi Rakowice. W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy wsi Rakowice, w szczególności: dzieci, młodzież w wieku od 15 do 25 lat, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby 50+, osoby zatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym (rodziny BO, otoczenie osób wykluczonych społecznie).

W ramach projektu uczestnicy mogą wziąć udział w następujących działaniach:
* warsztatach: tanecznych, artystycznych, aktywności lokalnej, wizażu, graffiti;
* Klubie Kulinarnych Podróżników;
* imprezach integracyjnych: ,,Festynie Letnim”, „Pikniku Rakowickie Noce”;
* wyjazdach integracyjnych: do Teatru w Toruniu, Oceanarium w Gdyni.

Proces rekrutacji uczestników do projektu będzie prowadzony zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rakowice – integracja na aktywną nutę”.
Regulamin wraz z ,,DEKLARACJĄ UCZESTNICTWA” jest dostępny u Sołtysa wsi w Rakowicach, w Świetlicy Środowiskowej w Rakowicach oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa i na stronie internetowej www.gopslubawa.pl w zakładce projektu „Rakowice – integracja na aktywną nutę”.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o złożenie wypełnionej „DEKLARACJI UCZESTNICTWA” do dnia 29.05.2009r. (tj. piątek) w następujących miejscach:
* u Sołtysa wsi Rakowice – Pani Teresy Deka,
* w Świetlicy Środowiskowej w Rakowicach – Pani Agaty Liszewskiej,
* w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73, Biuro Projektu - pok. Nr 17.

Wszelkie informacje dotyczące projektu można uzyskać pod numerem telefonu 089 645 54 33 – u Pani Ewy Wałaszek - Koordynator projektu oraz na stronie internetowej www.gopslubawa.pl w zakładce projektu „Rakowice – integracja na aktywną nutę”.
    
                ZAPRASZAMY!