Dzień Edukacji Narodowej w SP Grabowo-Wałdyki

Opublikowano:

Dnia 15 października 2021r. w Szkole Podstawowej im. Ks. Bp. Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zebrani na sali goście, rodzice, uczniowie i nauczyciele wysłuchali przemówień dyrektora szkoły pana Sławomira Szczawińskiego, Wicewójta Gminy Lubawa pana Mariana Licznerskiego, Przewodniczącej Rady Rodziców pani Anny Aleksandrowicz i Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Patryka Dmochewicza.

Następnie kandydaci na pierwszoklasistów wyruszyli w „Podróż w cudowny świat nauki”. Pod kierunkiem Zawiadowcy stacji SP Grabowo-Wałdyki dzieci wykonały kolejne zadania i udowodniły wszystkim przybyłym na uroczystość gościom swoją gotowość do pilnej nauki szkolnej. Po zaprezentowaniu się w wierszach i piosenkach nasi przyszli uczniowie złożyli ślubowanie przed pocztem sztandarowym i otrzymali pasowanie z rąk pana dyrektora Sławomira Szczawińskiego na uczniów Szkoły Podstawowej w Grabowie-Wałdykach. Pełnoprawni już uczniowie zostali obdarowani dyplomami i prezentami.

W dalszej części uroczystości, za sprawą starszych uczniów naszej szkoły, byliśmy świadkami egzaminu w inscenizacji  pt. „Awans zawodowy”.  Artyści  humorem, piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień wcielając się w role egzaminowanych przez komisję  nauczycieli.

Uczniowie i absolwenci naszej szkoły z rąk Wicewójta Gminy Lubawa pana Mariana Licznerskiego otrzymali stypendia przyznawane za wyróżniające wyniki w nauce oraz wspaniałe osiągnięcia sportowe. Stypendia otrzymali: Julia Mianecka, Zuzanna Wiśniewska, Antoni Krużewski, Marta Guzowska, Jakub Mianecki, Daria Rykaczewska i Paweł Rafiński.

Na zakończenie uroczystości w uznaniu osiągnięć w pracy dydaktyczno–wychowawczej wręczono nagrody nauczycielom: pani Monice Pacholskiej, pani Marii Mianeckiej, pani Ewie Graczyk-Zawiślak, pani Ewie Żmijewskiej i pani Agnieszce Łużyńskiej. Pan Marian Licznerski pogratulował nagrody przyznanej przez Wójta Gminy Lubawa dyrektorowi szkoły panu Sławomirowi Szczawińskiemu.

Nad przebiegiem uroczystości czuwały panie: Kinga Okuniewska, Żaneta Markowska-Dykre, Maria Mianecka i Agnieszka Łużyńska.

Pięknie dziękujemy wszystkim za obecność, miłe słowa i życzenia.

SP Grabowo-Wałdyki