Adopcja na odległość w Szkole Podstawowej w Złotowie

Opublikowano:

We wrześniu 2021 r. społeczność naszej szkoły przystąpiła do programu „Adopcja na odległość”. Ideą programu jest pomoc zdolnym i jednocześnie ubogim dzieciom z regionów Sofia i Boeny na Madagaskarze poprzez dostęp do edukacji i wyżywienia.

Działania są koordynowane przez Fundację Boże Atelier, której przewodzi pan Daniel Kasprowicz z Rybna. Koordynatorką działań na naszym terenie jest pani Gabriela Kołecka z Lubawy. Deklarując swój udział zobowiązaliśmy się do przekazania wpłaty w wysokości 800 zł. Dzięki tej kwocie objęliśmy opieką i wsparciem malgaską uczennicę Toykę Soandimbintsoa.  Dziewczynka urodziła się 20 grudnia 2016 roku w Mampikony w regionie Sofia. Ma 5 lat. Jej rodzice utrzymują się  z uprawy ryżu, manioku i batatów. Toyka ma trójkę rodzeństwa.

Cała rodzina mieszka w domku z czerwonej cegły tzw. trano briky.
Dzięki naszym działaniom dziewczynka ma zapewniony dostęp do edukacji (rozpocznie naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej T1), plecak z przyborami szkolnymi, mundurek i strój na w-f, posiłek w stołówce szkolnej, drobne upominki z okazji Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy, opiekę medyczną i pedagogiczną.

Niezbędną kwotę udało się pozyskać dzięki zaangażowaniu uczniów Szkolnego Koła Wolontariatu, nauczycieli oraz uczestników klubu „Senior +”  ze Złotowa, którzy poświęcili swój wakacyjny czas na składanie papierowych kopert. Uzyskaliśmy za nie 648, 60 zł. Pozostałą część zebraliśmy organizując sprzedaż zapiekanek na szkolnej stołówce (252,40 zł). Kwota, która pozostała po przekazaniu wpłaty na fundację (100,00 zł) została zdeponowana na książeczce SKO koła wolontariatu z przeznaczeniem na kolejne akcje.

Serdecznie dziękujemy za ogromny wkład pracy i zaangażowanie.
Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu

materiał  SP w Złotowie