Informacja z planów Urzędu Gminy Lubawa 21 - 28.02.2011 r.

Opublikowano:
PRZEBUDOWA DROGI W TARGOWISKU

Wpłynęło 10 ofert na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Targowisko”. Zadanie zostało podzielone na 2 części.

Część Nr 1
Przebudowa drogi gminnej w m. Targowisko
W zakres realizacji zamówienia m.in. wchodzą:
- roboty przygotowawcze, pomiarowe, rozbiórkowe, ziemne;
- roboty związane z odwodnieniem, wykopami, montażu urządzeń sanitarnych;
- roboty związane z wykonaniem jezdni;
- roboty związane z poszerzeniem jezdni;
- roboty związane z wykonaniem zjazdów indywidualnych;
- roboty związane z ułożeniem chodników;
- roboty związane z wykonaniem zatoki autobusowej;

Część Nr 2
Przebudowa mostu – droga w m. Targowisko
W zakres realizacji zamówienia wchodzą m.in.:
- roboty rozbiórkowe;
- roboty związane z wykonaniem części przelotowej polegające między innymi na ułożeniu części przelotowej przepustu;         
- roboty związane z wykonaniem nawierzchni;         
- roboty związane z wykonaniem nasypów;         
- roboty związane z regulacją ruchu;

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w najbliższych dniach.

KOMISJE RADY GMINY

W poniedziałek, 21 lutego o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. Tematem posiedzenia będzie:
1. Otwarcie o stwierdzenie prawomocności.
2. Informacja na temat stanu urządzeń melioracyjnych i ich konserwacji.
3. Informacja o działalności ARiMR Biura Powiatowego w Iławie.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji rady Gminy.
5. Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

POSIEDZENIE ZARZĄDU LGD

W czwartek, 24 lutego o godz. 14:00 odbędzie się w Brzoziu Lubawskim posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

KOMISJA SPOŁECZNA

W piątek, 25 lutego o godz. 10:00 w sali Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej. Tematem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Informacja o działalności Policji w Lubawie.
3. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy.
4. Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

ZARZĄD OSP

W piątek, 25 lutego o godz. 18:00 odbędą się Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowicach oraz w Targowisku.
Harmonogram zebrań w pozostałych jednostkach OSP z terenu gminy Lubawa:
04 marca, godz. 18:00 – OSP Prątnica, OSP Łążyn
11 marca, godz. 18:00 – OSP Szczepankowo, OSP Omule
18 marca, godz. 18:00 – OSP Rumienica, OSP Gutowo, OSP Kazanice.

Komentarze

Z sieci
(2011-02-22 10:37:54)