Pogadanka dla dzieci w zakresie zagrożeń jakie mogą wystąpić w okresie zimy.

Opublikowano:

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej, a także realizując założenia kampanii społecznej „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz ,,Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” strażak Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie asp. Linkner Łukasz w dniu 19 lutego br. przeprowadził pogadankę w formie wideokonferencji z uczniami klasy 4c Szkoły Podstawowej nr 3 w Iławie.

Funkcjonariusz omówił szereg zagrożeń związanych z okresem zimowym oraz przedstawił sposoby zachowania się podczas pożaru w mieszkaniu w trakcie nauki zdalnej. Między innymi zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa jakie występują w chwili wejścia na zamarznięte akweny oraz zagrożenia związane z „Cichym zabójcą” – czadem. W ramach pracy domowej dzieci otrzymały zadanie przekazania i uświadomienia najbliższych domowników o zagrożeniach wynikających z zatrucia tlenkiem węgla.

Opracował/Zdjęcia: asp. Linkner Łukasz 

materiał prasowy :PSP  Iława