Zakończenie szkolenia dla strażaków ratowników OSP

Opublikowano:

14 listopada 2020 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Iławie zakończone zostało szkolenie strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.
Szkolenie rozpoczęło się 1 marca jednak z uwagi na panującą sytuację epidemiczną szkolenie wielokrotnie zawieszano i wstrzymywano. Duże zdyscyplinowanie i zaangażowanie słuchaczy umożliwiło realizację wszystkich tematów i założeń wynikających z programu szkolenia.

Kolejnym etapem również trudnym do zrealizowania z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych był test w komorze dymowej. Test przeprowadzono w kontenerze treningowym Komendy Miejskiej PSP w Elblągu. I w tej sytuacji słuchacze wykazali się dużym zaangażowaniem i wszyscy zaliczyli wymaganą próbę,
Wszyscy słuchacze zdali egzamin końcowy z oceną pozytywną. dzięki czemu powiat iławski wzbogacił się o 25 nowych ratowników. Wszystkim strażakom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opracował: st. kpt. Krzysztof Rutkowski