Wycieczka do Parku Krojobrazowego Wzgórz Dylewskich

Opublikowano:

W dniu 9.10.2020 uczniowie Szkoły Podstawowej w Rożentalu wraz z opiekunami wybrali się do Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich, aby poznać jego walory przyrodnicze i kulturowe. Wędrówka rozpoczęła się od najwyższego punktu czyli Góry Dylewskiej.

Tam dowiedzieliśmy się o uformowaniu współczesnej rzeźby terenu, na które wpływ wywarło podłoże geologiczne. Po przejściu na polanę zapoznaliśmy się z lapidarium, gdzie mogliśmy obserwować i podziwiać zebrane głazy narzutowe zebrane w jednym miejscu. Dowiedzieliśmy się, że głazy te zebrane zostały z pobliskich okolic, a pochodzą z ostatniego zlodowacenia.

Uczniowie poznali warstwy lasu oraz występujące tam gatunki roślin. Dowiedzieli się o najwyżej położonym jeziorze w województwie warmińsko-mazurskim, a jednocześnie rezerwacie czyli o „Jeziorze Francuskim”. Uczyli się orientować mapę w terenie. Dokonywali prostych obserwacji przyrodniczych.

W drodze powrotnej zajechaliśmy do Glaznot, aby wejść na wspaniały nasyp starej linii kolejowej. Schodząc z wiaduktu, udaliśmy się w kierunku kościoła ewangelickiego oraz zeszliśmy do Kamiennego „Kręgu Wspólnoty Kultur”, który mówi o pogranicznej specyfice miejscowości i mieszania się narodów i kultur.

Dziś to miejsce pełni walory kulturowe i edukacyjne. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych, uczniowie wrócili zadowoleni i szczęśliwi do szkoły.

materiał: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rożentalu