„ZAWODOWY PRACODAWCA” i „PARTNER PRACODAWCY” z Lubawy

Opublikowano:

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty i Warmińsko - Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna na wniosek Pani Anny Empel – dyrektora Zespołu Szkół w Lubawie, przyznali tytuł „ZAWODOWY PRACODAWCA za rok szkolny 2019/2020” przedsiębiorstwu IKEA Industry Lubawa, pracodawcy współpracującemu ze szkołą w ramach praktyk uczniowskich.

Tytuł ten zostaje przyznawany przez Kapitułę pracodawcy, który podejmuje szczególne działania na rzecz kształcenia zawodowego i wyróżnia się wysoką jakością tych działań, przyczynia się do podnoszenia jakości kształcenia zawodowego poprzez systemową współpracę ze szkołą w zakresie kształcenia zawodowego ucznia oraz młodocianego pracownika, promuje kształcenie zawodowe, uczestniczy w nagradzaniu i wyróżnianiu uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce.

IKEA Industry stworzyła Akademię Rozwoju Ucznia gdzie praktykanci realizują obowiązkową podstawę programową, a także przygotowują się do pracy w jednostkach IKEA Industry. Uczniowie uczestniczą bezpośrednio w głównych procesach fabryki, w tym w produkcyjnym i utrzymania ruchu, poznają nowoczesne narzędzia, systemy i rozwiązania, ale przede wszystkim obcują na co dzień z unikalną kulturą organizacyjną IKEA.

Zespół Szkół w Lubawie, z inicjatywy którego został przyznany przedsiębiorstwu IKEA Industry tytuł „ZAWODOWY PRACODAWCA”, otrzymał wyróżnienie w postaci tytułu: „PARTNER PRACODAWCY”.

materiał: ZS w Lubawie
foto mz