Dożynki 2020 gminy Lubawa odbędą się już w niedzielę 30 sierpnia w Złotowie

Opublikowano:

W związku z panującą pandemią COVID-19 organizatorzy: Gminne Zrzeszenie
LZS w Lubawie oraz Urząd Gminy Lubawa podjęli decyzję o zmianie formuły tegorocznego Święta Plonów  w  dniu 30  sierpnia br. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców uroczystości  w Złotowie zostaną ograniczone do części religijnej – Mszy Świętej – dziękczynienia za plony oraz konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy.

Honory starostów dożynkowych w tym roku pełnić będą jak już informowaliśmy czytelników: Anna Fafińska z Czerlina oraz Waldemar Wierzbowski ze Złotowa.

Szczegółowy program uroczystości:

PROGRAM UROCZYSTOŚCI


13:30 - zbiórka delegacji z wieńcami dożynkowymi na parkingu przy SP w
Złotowie, poświęcenie wieńców
14:00 - uroczysta Msza św. w kościele pw. Św. Barbary- dziękczynienie za
plony
15:00 - powitanie gości, przemówienia- parking przy SP w Złotowie
15:30 – rozstrzygnięcie konkursu na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”
wręczenie pucharów - wręczenie podziękowań dla starostów Dożynek
16:00 – zakończenie uroczystości

(mz) 
foto: archiwum mz