Wyniki egzaminów ośmioklasistów.Uczniowie szkół z miasta i gminy Lubawa w czołówce powiatu iławskiego

Opublikowano:

Do egzaminu ósmoklasisty w  tym roku  w terminie głównym od 16 do 18 czerwca 2020 r. przystąpiło 343 025 spośród 349 874 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 98 proc.). Pozostali uczniowie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym tj. 7-9 lipca br. albo byli zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty.
Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu pisemnego z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.
Egzamin ósmoklasisty był egzaminem obowiązkowym, co oznaczało, że każdy uczeń musiał do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów: z egzaminu z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio  59 proc., z matematyki – 46 proc., z języka angielskiego – 54 proc., z języka niemieckiego – 46 proc.,
Do egzaminu z języka angielskiego i języka niemieckiego przystąpiła zdecydowana większość ósmoklasistów (ok. 99,5 proc.).


Na terenie powiatu iławskiego z języka polskiego najlepiej zdali uczniowie lubawskiej podstawówki na 89  zdających średnia ocena to 59,15%. W roku 2019  uczniowie z lubawskiej podstawówki byli  również najlepsi w powiecie iławskim  (60.37%)
Z matematyki najlepsi okazali się uczniowie  z gminy wiejskiej Lubawa na 118 zdających  uzyskali 44,92%
Z języka angielskiego najlepszy wynik uzyskali ponownie ośmioklasiści z miasta Lubawa na 90  osób zdających średnia ocena - 53.09%
Z języka niemieckiego w gminie  wiejskiej Lubawa zdawała jedna osoba uzyskała  41,67%

poniżej  zestawienie szkół  powiatu iławskiego

 foto CKE  opr. mz  na podst. https://cke.gov.pl