Połączenie klubów KS Constract Lubawa i LZS Lider Złotowo. Nowa nazwa drużyny - KS Constract Złotowo

Opublikowano:

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2020 roku potwierdził, że kluby LZS Lider Złotowo i KS Constract Lubawa, zgodnie z par. 18 i 19 uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu PZPN o członkostwie, dopełniły określonej procedury oraz złożyły wymagane dokumenty.

Na podstawie przedłożonych dokumentów Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej zaakceptował zbycie przez LZS Lider Złotowo zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej na rzecz KS Constract Lubawa.

Zbycie to prowadzi do połączenia klubów piłkarskich i obejmuje w szczególności: prawa z rejestracji znaków towarowych, autorskie prawa majątkowe do oznaczeń indywidualizujących oraz prawo do firmy. Nabywca (KS Constract Lubawa) staje się następcą prawnym zbywcy (LZS Lider Złotowo) i zobowiązany jest do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności ze zbywcą za jego dotychczasowe zobowiązania.

Zbycie to powoduje również, że KS Constract Lubawa przejmuje licencję LZS Lider Złotowo upoważniającą do udziału w rozgrywkach o mistrzostwo A Klasy piłki nożnej w sezonie rozgrywkowym 2020/2021 i wstępuje w ich miejsce do rozgrywek A Klasy gr. 4.

Jednocześnie, na podstawie przedłożonych dokumentów, Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej wykreślił LZS Lider Złotowo z listy członków Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej.

Materiał: WMZPN   foto:  wmzpn

PS. Trenerem rundy jesiennej zostaje Marcin Licznerski. (mz)