Pielgrzymka Ziemi Lubawskiej do Częstochowy i Pielgrzymka w Nowego Miasta Lub. do Lubawy

Opublikowano:

Tegoroczna 40. piesza Pielgrzymka z Ziemi Lubawskiej na Jasną Górę będzie miała formę symboliczną. Każda z grup pielgrzymkowych naszej diecezji, a jest ich 9, będzie pielgrzymować 1 dzień, a więc w formie sztafety.

Pielgrzymi z Lubawy oraz Nowego Miasta Lubawskiego pielgrzymują 12 sierpnia – tj. w ostatni dzień pielgrzymki. Limit osób w grupie wynosi 50 osób. Z tej racji, w tym roku, niestety nie będą prowadzone zapisy na pieszą pielgrzymkę. W tej wąskiej grupie 50 osób znalazły się osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie pielgrzymki w poprzednich latach, a więc: kapłani, klerycy, służby medyczne i porządkowe, kwatermistrzowie, diakonia muzyczna oraz obsługa pielgrzymki.

Zdając sobie jednak sprawę jak cennym dla wielu z nas jest pielgrzymowanie, zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w pielgrzymce 2 sierpnia z Nowego Miasta Lubawskiego do Lubawy. Początek – godz. 15,00 – koronka do Bożego Miłosierdzia w kościele św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim, planowane zakończenie ok. godz. 21 w kościele św. Jana w Lubawie.

Nie są wymagane uprzednie zapisy. Więcej informacji u ks. Damiana Kuny (tel: 507143778).

Podczas pielgrzymki musimy zachowywać dystans społeczny, tzn. albo idziemy razem przy stosowaniu maseczek i zasłaniu ust i nosa, albo zachowujemy odstęp 1,5-2 metry wzdłuż i wszerz, gdy nie mamy założonych maseczek oraz przestrzegać innych zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

opr. mz  foto mz