Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Cechu w Lubawie

Opublikowano:

26 czerwca w restauracji Musa odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie. Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz Miasta Lubawa - Maciej Radtke, Wójt Gminy Lubawa - Tomasz Ewertowski.

Otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał Starszy Cechu Krzysztof Ornowski.
Obecni na walnym zebraniu przyjęli porządek obrad zaproponowany przez Zarząd. Dokonano wyboru Prezydium Zebrania: Przewodniczący - Ornowski Krzysztof i Sekretarz - Zelma Mieczysław.

Przyjęto protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia, Bilans, sprawozdanie finansowe za 2018 rok oraz protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia (2019), które były wyłożone do wglądu w biurze Cechu.
Dokonano wybór  stosownych komisji:
mandatowo–skrutacyjnej: Przewodniczący – Anna Kruszyńska, Zastępca – Grzegorz Jędraszek i Sekretarz – Adam Kołpacki  
uchwał i wniosków: Przewodniczący – Bogdan Dreszler, Zastępca – Robert Kowalkowski, Sekretarz – Magdalena Mierzyńska.
W kolejnym punkcie został omówiony bilans i wyniki finansowe Cechu za 2019r. przez  księgową - Ewelinę Michalską.
Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2019r. dokonał Prezes Zarządu - Krzysztof Ornowski.

Aktualnie  Cech w Lubawie zrzesza 68 członków + 8 członków honorowych. W roku sprawozdawczym Zarząd spotkał się na 4 spotkaniach. W okresie sprawozdawczym 5 nowych firm wstąpiło do Cechu w Lubawie. Celem działania Zarządu było utrzymanie dobrej współpracy z władzami samorządu miasta i gminy  szczególnie w związku z pandemią, która zakłóciła działania Zarządu w niektórych sprawach. Prezes podkreślił, iż  od 19 października 2019 grunt budynku jest już własnością Cechu. Zwrócił uwagę również, że od września 2019 roku kształceni są uczniowie w nowym zawodzie -  Mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Czacharowski przedstawił Sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej, która zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla Zarządu.
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Sądu Cechowego - Piotr Truszczyński.
W kolejnym punkcie odbyła się dyskusja. Minutą ciszy obecni członkowie Cechu uczcili pamięć zmarłych z rodzin członków Cechu. Obecni na Walnym Zebraniu jednogłośnie udzielili absolutorium dla Zarządu.

Przyjęto uchwały w sprawach:
- możliwości czynnego udziału Honorowych Członków Cechu w Walnym  Zgromadzeniu
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i bilansu Cechu za 2019r.
- przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Cechu w okresie sprawozdawczym.
- udzielenia Zarządowi absolutorium.
- podziału nadwyżki  bilansowej za 2019r.
- zatwierdzenia planu finansowego na 2020r.

W kolejnym punkcie zebrania głos zabrali zaproszeni goście Burmistrz Miasta Lubawa - Maciej Radtke i Wójt Gminy Lubawa - Tomasz Ewertowski, którzy podkreślili dobrą  współpracę z Zarządem Cechu w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną. Zaproszeni goście podkreślili, że przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie samorządu miasta i gminy.

opr. mz 
foto: mz