Komunikat Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

Opublikowano:

Szanowni Mieszkańcy!

Od 25 maja Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa zostaje udostępniony dla interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15.
Interesantów obowiązują środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki oraz dezynfekcja rąk w holach budynków. Przy danym stanowisku obsługi może znajdować się tylko 1 osoba.

Nadal zaleca się zostawianie korespondencji w holu Urzędu Gminy (budynek B), gdzie jest wystawiona skrzynka podawcza na korespondencję.
Rekomenduje się załatwianie spraw drogą elektroniczną:
e-mail: sekretariat@gopslubawa.pl  lub poprzez skrzynkę podawczą na platformie ePUAP /gopslubawa/SkrytkaESP albo telefonicznie.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ Agnieszka Miesikowska