Przez dziurkę od klucza - Przedszkola Niepubliczne Bajkolandia i Smerfolandia

Opublikowano:

Przedszkola Niepubliczne "Bajkolandia" i "Smerfolandia" bezustannie pracują nad wzbogacaniem wiedzy swoich podopiecznych. W tym tygodniu najmłodsze grupy wędrowały przez krainę bajek i baśni. Rozwijały wyobraźnię i wrażliwość słuchową w trakcie zabaw dźwiękonaśladowczych oraz w zabawach ruchowych. Ponadto bawiły się w teatr tworząc samodzielnie kukiełki  wybranych zwierząt. Wykonywały także taniec wiatru.Nasze kochane czterolatki również podróżowały, ale swoją uwagę skupiły na Afryce.

Poznały  jej kulturę, tradycje jak i również  zwierzęta zamieszkujące ten  kontynent. Dodatkowo  dzieci wykonały korale z zabarwionego makaronu. Podróżowali także starszacy, ale wyjątkowość tej podróży polegała na tym, że dotyczyła Unii Europejskiej. Dzieci zapoznały się z wybranymi strojami regionalnymi oraz z melodią wybranych tańców ludowych. Uczyły  się przyśpiewki i kroków tańca Szot.

Poznały nazwy wybranych państw europejskich, rozmawiały o Unii Europejskiej, szacowały odległości oraz układały szeregi rosnące i malejące. Przedszkolaki poznawały mieszkańców łąki, a także jej roślinność. Teorię przenieśli w praktykę i udali się na łąkę, gdzie dobre oko przyrodnika wypatrzyło wyrastającego dęba z żołędzia. Jednym z zadań było również zebranie polnych kwiatków.

Kolejna grupa wzbogacała wiedzę na temat pszczół, poznawała proces tworzenia miodu oraz wykonywała pracę plastyczną ,,Pszczoły w sadzie". Podczas  zajęć dzieci pogłębiły wiedzę na temat motyli. Porównywały barwy, kształty oraz wielkość skrzydeł.  Utrwalały poznane figury geometryczne. Wykonały pracę plastyczną ,,Motyle skrzydła". Starszacy poznali różne zawody. Był między innymi  listonosz i sprzedawca.

Codziennie utrwalają czytanie sylab, liczenie pieniędzy na małych nominałach, rozwiązywanie zadań z treścią i sprawność ręki.
  Każdego dnia dzięki zdjęciom i nagraniom od Państwa umacniamy się w przekonaniu, że wszelkie nasze działania przynoszą fantastyczne efekty. Mamy jedną prośbę, prosimy o więcej i więcej.

Materiał: Bajkolandia i Smerfolandia