STABILNA GOSPODARKA ODPADAMI KLUCZOWA W CZASIE EPIDEMII

Opublikowano:

W czasie zagrożenia epidemią stabilnie prowadzona zbiórka odpadów staje się wyjątkowo ważnym zadaniem stojącym przed służbami komunalnymi, jak i całym społeczeństwem. Dlatego gospodarowanie odpadami powinno stanowić jeden z filarów naszego bezpieczeństwa.

Gospodarujący odpadami zauważają jednak, że specustawa ds. walki z epidemią koronawirusa nie określa szczególnych wymagań i procedur związanych z gospodarką komunalną, w tym z odbiorem czy przetwarzaniem odpadów komunalnych. Niewątpliwie ta branża jest kluczowym ogniwem zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego kraju. W przypadku jakichkolwiek perturbacji w jej działaniu konsekwencje mogą być tragiczne.

Dlatego organizacje z branży odpadowej proponują ustawowe wprowadzenie dla sektora nadzwyczajnych procedur usprawniających działanie, w tym m. in. wyłączenia z kwarantanny zakładów przetwarzania odpadów i baz ich transportu, odstąpienia od kar w zamówieniach publicznych na odbiór odpadów za zgodą gminy, możliwość tymczasowego magazynowania odpadów jeśli praca instalacji zostanie wstrzymana, jak również możliwość spalania w spalarniach i składowania bez wcześniejszego sortowania odpadów pochodzących z potencjalnie zagrożonych obszarów. 

Jak informuje Ministerstwo Klimatu, przepisy dotyczące gospodarki odpadami medycznymi i komunalnymi w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego zostały przygotowane. Na podstawie decyzji wojewody będzie możliwość m. in. odstąpienia od rygorystycznych przepisów dotyczących utylizacji, czy transportu odpadów, a najistotniejsze ma być bezpieczeństwo pracowników firm komunalnych i obywateli. Szczegóły jednak nie są jeszcze znane.

Odpady z kwarantanny traktowane jak komunalne

W związku z pojawiającymi się licznymi wątpliwościami, Główny Inspektor Sanitarny poinformował, że odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych przez osoby objęte kwarantanną oraz w innych miejscach wyznaczonych do odbywania kwarantanny, należy nadal traktować jako odpady komunalne. Jak wiadomo, kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, aby zapobiec szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. W związku z powyższym odpady powstające podczas kwarantanny w ramach zapobiegania COVID-19 również traktuje się jak odpady komunalne.
Akcja Czyste Jeziora i Rzeki odwołana
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w naszym kraju niestety zmuszeni jesteśmy odwołać tradycyjną powiatową Akcję Czyste Jeziora i Rzeki, która miała się odbyć w terminie od 3 kwietnia do 18 maja. W tym roku po raz pierwszy podczas akcyjnego sprzątania osiedli, terenów zieleni, chodników, ścieżek rowerowych oraz brzegów jezior, rzek i stawów, zaplanowaliśmy wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Przygotowane materiały, worki i rękawice z pewnością wykorzystamy w późniejszym terminie.
Tym bardziej apeluję, abyśmy w tym trudnym dla wszystkich czasie na co dzień w sposób szczególny przestrzegali zasad odpowiedniego gospodarowania odpadami. Samorządowcy w poszczególnych gminach powiatu iławskiego bez wątpienia trzymają rękę na pulsie, by odbiór odpadów przez firmy komunalne nie był zagrożony.

Mateusz Szauer
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie 

W najbliższych miesiącach szczególnie powinniśmy unikać takich sytuacji (Fot. pixabay.com)