Spotkanie zarządu klubu MLKS Motor Lubawa z zawodnikami, kibicami i sympatykami klubu

Opublikowano:

27 grudnia w sali MOK w Lubawie odbyło się spotkanie zarządu klubu MLKS Motor Lubawa z zawodnikami, kibicami i sympatykami klubu. W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób.

Na wstępie Prezes klubu Marcin Banacki odczytał pismo jakie wystosował burmistrz miasta Maciej Radtke do władz klubu w związku z jego nieobecnością  podczas spotkania. O spotkaniu zarząd klubu poinformował wszystkich radnych rady miasta Lubawa. Na apel odpowiedzieli tylko radni  klubu Inicjatywa dla Lubawy.

Po odczytaniu listu prezes wypowiedział się na temat spotkania w sali sesyjnej urzędu miasta na początku grudnia i podkreślił, że innym klubom i stowarzyszeniom obcięto od 3-6 tys. złotych, a  klubowi Motor Lubawa kwotę około 60 tys. czyli (30%)

W dalszej części skarbnik Krzysztof Malinowski przedstawił analizę wydatków i przychodów. Według przekazanej informacji klub na koniec roku ma zaległości ok. 42 tys. zł wynikające m.in. z zadłużenia wobec: trenerów, PZPN, OSiR i księgowej.

Podczas dyskusji radny Gul zwrócił się z propozycją do obecnych na sali, aby to zebranie powtórzyć 7 stycznia br. w terminie zaproponowanym przez burmistrza, bo warto walczyć o klub. Radny podkreślił i zaapelował, żeby przeanalizować w co miasto inwestuje. Podkreślił, że jeśli nie będziemy inwestować w młodzież, to miasto umrze.

Radny Dariusz Kawka poinformował, że Klub Inicjatywa dla Lubawy we wrześniu br. złożył wniosek do budżetu o dofinansowanie IV-ligowej drużyny Motoru kwotą 80 tys. zł, jednak nie został on przyjęty przez władze miasta.

W dyskusji obecni zwrócili się do zarządu, aby rodzice partycypowali w szkoleniu zawodników. W odpowiedzi zarząd podkreślił, że rozważa taką ewentualność.

Spotkanie miało charakter informacyjny, padło wiele pytań do władz klubu, na które starali się  odpowiedzieć członkowie zarządu klubu. Padały również pytania do innych przedstawicieli naszego miasta, jednak tu odpowiedzi nie padły ze względu na ich nieobecność.

Zarząd wyraził pretensje do samorządu miasta, że ustalając budżet na przyszły rok nie zwrócił się wcześniej do władz klubu, żeby pewne tematy wspólnie omówić i wypracować wspólne stanowisko. Na zakończenie prezes klubu prosił o udział w spotkaniu z burmistrzem w terminie podanym czyli 7 stycznia br. o godz. 17.00 w sali sesyjnej.

Zachęcamy do obejrzenia pełnej relacji video z piątkowego spotkania.  (mz)