Droga powiatowa Lubawa-Mortęgi oficjalnie oddana do użytku!

Opublikowano:

W piątek 29 listopada uroczyście oddano do użytku przebudowaną drogę powiatową łączącą Mortęgi z Lubawą. Wspólna inwestycja Powiatu Iławskiego i Gminy Lubawa otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele inwestorów, wykonawcy, mieszkańcy oraz zaproszeni goście, m.in. wicewojewoda Sławomir Sadowski. Spotkanie poprowadził Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski, który przywitał uczestników i w kilku słowach opowiedział o inwestycji, która była traktowana przez władze powiatu jako priorytetowa.  

O wspólnych działaniach gminy i powiatu wspomniał także wójt Gminy Lubawa – Tomasz Ewertowski. Głos zabrał również wicewojewoda Sławomir Sadowski.
Po poświęceniu drogi przez ks. Jerzego Hirsza z parafii p.w. św. Jana Chrzciciela i
Michała Archanioła w Lubawie dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi.
Przypomnijmy, przebudowę drogi powiatowej nr 1345 N zrealizowano na odcinku Lubawa- Mortęgi (granica powiatu). Ogółem wartość projektu wyniosła: 4 388.454,09 zł. Przyznana kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych stanowiła 50 proc. projektu. Pozostałe 50 proc. to wkład Starostwa Powiatowego w Iławie (25 proc.) i Gminy Wiejskiej Lubawa (25 proc.) Inwestycję zrealizowała firma DROGOMEX Sp. z o.o. z Pruszkowa.

Przebudowa objęła odcinek o długości 3,8 km. W ramach zadania, m.in. poszerzono jezdnię, położono nową nawierzchnię bitumiczną, wybudowano chodniki i zjazdy gospodarcze.Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez uczestników Klubu „Senior+” w Mortęgach. Klub funkcjonuje od lutego 2019 r. i przeznaczony jest dla 15 nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Lubawa w wieku 60+. Zajęcia w Klubie odbywają się 2 razy w tygodniu w wymiarze 4 godzin dziennie.

W ramach funkcjonowania Klubu organizowane są m.in. warsztaty rozwijające zainteresowania (artystyczne i kulinarne), warsztaty aktywności lokalnej, poradnictwo psychologiczne, spotkania tematyczne oraz imprezy i wyjazdy o charakterze integracyjnym i międzypokoleniowym z udziałem
społeczności lokalnej. Utworzenie oraz funkcjonowanie Klubu Senior+ w Mortęgach
współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

www.powiat-ilawski.pl

Fot. Magdalena Rogatty