OGŁOSZENIE!

Opublikowano:

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
Informuję, że w związku z realizacją programu pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, na terenie Gminy Lubawa prowadzona będzie inwentaryzacja odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Rolnik odpowiedzialny będzie do poniesienia własnych kosztów finansowych związanych z dowozem w/w odpadów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie w terminie ustalonym przez Zakład.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie deklaracji do dnia 6 grudnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa, pok. 23, budynek „B”, w poniedziałek w godz. od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:00 do 15:00.
Informacji udziela Szymon Szauer pod numerem telefonu: (89) 645-54-60
Wzór deklaracji dostępny jest na stronie internetowej Gminy Lubawa www.gminalubawa.pl, urzędzie Gminy Lubawa oraz u sołtysów.
Fijewo, 28 listopada 2019 r. 

>>>DEKLARACJA

UG Lubawa  
foto ilustracja do tekstu