Zakątek rustykalny w Złotowie

Opublikowano:

Jesienią Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Złotowie złożyła wniosek do WFOŚiGW w Olsztynie za pośrednictwem W-MODN w Olsztynie – OCEE o dofinansowanie działań ekologicznych. Placówka otrzymała dofinansowanie w kwocie 700zł. na projekt pn.: Upiększamy szkolny ogród dydaktyczny roślinami rustykalnymi.

Pieniądze przeznaczono na zakup roślin rustykalnych. W bieżącym roku działania szkoły skierowane były na odtworzenie ogrodu naszych babć. Sadzono rośliny, które były popularne w dawnych ogródkach przydomowych. Zamiarem szkoły jest, aby ogród był przyjazny owadom pożytecznym, by rośliny upiększały teren oraz przyczyniały się do poprawy jakości powietrza. Zasadzenie roślin podniesie estetykę i funkcjonalność ogrodu.

materiał: S.P w Złotowie