Stypendia Stowarzyszenia „Przystań” w Iławie dla uczniów z Zespołu Szkół w Lubawie

Opublikowano:

W październiku 2019 roku, już po raz kolejny przyznane zostały stypendia Stowarzyszenia „Przystań” w Iławie. Kandydaci starający się o to wyróżnienie muszą spełnić kilka warunków: są uczniami  w jednej z trzech szkół: Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie, Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie lub Zespole Szkół w Lubawie, mieszkają na terenie powiatu iławskiego, osiągnęli w roku szkolnym 2018/2019 średnią ocen na świadectwie minimum 4,25 lub w wyjątkowych przypadkach (jeśli uczeń posiada wybitne uzdolnienia w jednej lub kilku dziedzinach) niższą niż 4,25. 

Aby otrzymać stypendium, nie wystarczy dobrze się uczyć. W  programie zawsze ważne były i są także dodatkowe osiągnięcia uczniów, tj. działalność wolontariacka, praca poza lekcjami  na rzecz organizacji społecznych, udział w akcjach charytatywnych, udział oraz wysokie  osiągnięcia w konkursach i olimpiadach itp. Czyli krótko mówiąc, osoby, które stypendium otrzymują są nie tylko bardzo dobrymi uczniami, ale także znajdują czas na rozwój osobisty oraz pracę na rzecz innych i to nie tylko tę „akcyjną”, a systematyczną i długofalową.

W tym roku szkolnym przyznano sześć stypendiów po 2000 zł (200 zł przez 10 miesięcy). Na uwagę zasługuje fakt, że wśród tej wyróżnionej i docenionej szóstki, cztery osoby uczęszczają do Zespołu Szkół w Lubawie i uczą się w technikach. Są to:
Klinicka Karolina II B Technikum Elektryczne
Piontkowska Weronika  IV H Technikum Ekonomiczne
Pruchniewska Sylwia IV H Technikum Ekonomiczne
Rykaczewska Małgorzata  II D Technikum Logistyczne

Warto się więc uczyć i jednocześnie pomagać innym. Uczennicom gratulujemy, życzymy wytrwałości w realizowaniu swoich życiowych celów oraz wielu kolejnych sukcesów.

materiał: ZS w Lubawie