Nowi naczelnicy w urzędzie. Starosta poinformował o zmianach kadrowych podczas sesji

Opublikowano:

Podczas  IX sesji Rady Powiatu Iławskiego Starosta Bartosz Bielawski poinformował radnych o istotnych zmianach kadrowych, które dokonały się w Starostwie Powiatowym w Iławie.

– Pożegnaliśmy naczelników niektórych wydziałów i  główną księgową w związku z przejściem tych osób na emeryturę – mówił Starosta Bartosz Bielawski. –  Są to następujące osoby: Jadwiga Syguła – naczelnik Wydziału Komunikacji, Jadwiga Kolman – naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, Wanda Studzińska – główna księgowa w Wydziale Budżetu i Finansów oraz Włodzimierz Harmaciński – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Na podstawie awansów wewnętrznych niżej wymienione stanowiska objęli inni pracownicy urzędu. Anna Nikczyńska została naczelnikiem Wydziału Komunikacji,  Renata Motylińska, naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, Agnieszka Maśka jest główną księgową w Wydziale Budżetu i Finansów, a  Mateusz Szauer jest naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.


Renata Motylińska (pierwsza z lewej) jest naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, Agnieszka Maśka (trzecia z lewej) jest główną księgową w Wydziale Budżetu i Finansów
www.powiat-ilawski.pl

Anna Nikczyńska (na zdjęciu w środku) została naczelnikiem Wydziału Komunikacji

Fot. www.powiat-ilawski.pl (M. Rogatty)