Od 1 czerwca Powiatowy Szpital stał się dysponentem karetki wodnej na Jezioraku

Opublikowano:

W ciągu  miesiąca widzą więcej ludzkiej tragedii, niż niejeden człowiek przez całe życie!  Mowa o pracownikach służby zdrowia. Są  w  gotowości 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku aby nieść pomoc osobom, które nagle znajdą się w stanie zagrożenia  życia bądź zdrowia.

 Są osobami  pełnymi pasji, zaangażowania w pracę zawodową ,  cechują się empatią w stosunku do ludzi, z którymi  stykają się na swojej drodze służbowej. Jest to zawód wymagający wiedzy medycznej ,  umiejętności praktycznych, ze względu na specyfikę  różnorodność i ciężkość stanów klinicznych. Profesja ta wymaga również od nas ponadprzeciętnej odporności na stres a także trzeźwości umysłu w sytuacjach krytycznych.

Powiatowy  Szpital w Iławie jest dysponentem pięciu Zespołów  Ratownictwa Medycznego (ZRM) w Iławie. Stacjonują w nim dwie – jedna o standardzie specjalistycznym oznaczona jako S, której skład zespołu tworzą lekarz, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny - kierowca czyli z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych i jedna karetka o standardzie podstawowym oznaczona jako P, której skład  tworzą dwaj ratownicy medyczni, z czego jeden z nich ma uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.  Dodatkowo na terenie powiatu iławskiego rozlokowane są trzy  zespoły o standardzie P, tj. w Lubawie, Suszu i w Zalewie.  Wszystkie karetki za wyjątkiem karetki  podstawowej są wyposażone w identyczny sprzęt i leki.

 Od 1.  czerwca tego roku przez cztery kolejne miesiące  nasz szpital jest również dysponentem karetki wodnej na  Jezioraku. Jest to wynik długotrwałych starań dyrektor iławskiego szpitala, Iwony Orkiszewskiej. Aktualnie w pogotowiu ratunkowym, łącznie z karetką wodną, pracę znajduje ponad czterdziestu ratowników  medycznych, cztery pielęgniarki systemu, sześciu lekarzy i  pięciu stermotorzystów karetki wodnej.  Jest ona wyposażona tak samo jak karetki podstawowe.
 Zlecenia wyjazdu karetki pogotowia płyną z olsztyńskiej dyspozytorni , a zespół dostaje je w formie elektronicznej na tablet, który jest integralną częścią systemu SWD (System Wspomagania Decyzji) PRM (Państwowe Ratownictwo Medyczne). Przypadki, do których się jeździ są bardzo zróżnicowane.

Największą liczbę wyjazdów  odnotowuje się  do nadciśnienia tętniczego, migotania przedsionków, zasłabnięć, omdleń, bólu brzucha, kręgosłupa czy też głowy. Duża część  wyjazdów to tzw. urazówka , czyli złamania rąk, nóg oraz innych części ciała. Są też wyjazdy do nagłego zatrzymania krążenia  czy też do porodów.  Pogotowie ma na swoim koncie wiele  wyjazdów nieuzasadnionych, gdzie interwencja pogotowia była zbędna.

Praca w ratownictwie niesie za sobą też sytuacje niebezpieczne. Zdarzają się przypadki czynnej napaścią na personel  medyczny karetki.
Praca w zespole ratownictwa medycznego to wielka pasja, ogromne serce i umiejętność współczucia. Bez tego opieka nad chorym nie byłaby możliwa.

źródło: powiat-ilawski.pl