Pożegnanie Sekretarza Gminy Lubawa

Opublikowano:

Podczas ostatniej sesji odbyło się oficjalne pożegnanie Sekretarza Gminy Lubawa – Henryka Bacha w związku z przejściem z końcem lipca 2019 roku na emeryturę.

Za 36 letnią, nieprzerwaną pracę zawodową w administracji, w imieniu własnym i pracowników Urzędu podziękowania złożyli: wójt Tomasz Ewertowski, wicewójt Marian Licznerski oraz skarbnik gminy Anna Jędrychowska. Kwiaty i słowa wdzięczności przekazali także radni, sołtysi oraz zarząd Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie.

Pan Henryk Bach dziękując za wieloletnią współpracę w kilku słowach podsumował lata pracy zawodowej oraz skierował słowa wdzięczności do wszystkich, z którymi przez ten czas dane mu było współpracować.

Funkcję sekretarza gminy pełnił od 1 stycznia 1992 roku. Do wykonywanych przez niego obowiązków należało m.in.: organizacja efektywnego funkcjonowania Urzędu Gminy, współpraca z Radą Gminy, jednostkami podległymi oraz koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów i referendów.

(mz)