VII zwyczajna sesja Gminy Lubawa

Opublikowano:

W czwartek 30 maja odbyła się VII zwyczajna sesja Gminy Lubawa, pierwsza z udziałem nowo wybranych sołtysów. W sesji brało udział 15 radnych. Podczas sesji obecna była drużyna  chłopców, która zdobyła tytuł Mistrza Województwa w halowej piłce nożnej.

Dyplomy i nagrody z rąk wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego oraz Benedykta Czarneckiego odebrali zawodnicy reprezentujący szkoły podstawowe w Prątnicy i Tuszewie. Zawodnicy, podczas finału Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS w Halowej Piłce Nożnej Chłopców rocznik 2006 i młodsi w Jezioranach zajęli 1. miejsce uzyskując tytuł mistrzów województwa. Listy  gratulacyjne otrzymali także  trenerzy: Dariusz Liberacki i Karol Malinowski.

W dalszej części sesji radni podjęli uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2019-2025, zmiany uchwały budżetowej, ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubawa, a także inne organy, od dnia 1 września 2019 r., zmiany uchwały Nr XXVI/148/09 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa w obrębie geodezyjnym Grabowo. Radni rozpatrzyli skargę na działalność Wójta Gminy Lubawa uznając ją za  bezzasadną. (mz)