INFORMACJA

Opublikowano:

W związku z reorganizacją lokalową Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa nastąpiła zmiana pokoi:
-  Zespół ds. realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych - Punkt Obsługi Klienta (500+)
-  Zespół pracy socjalnej i integracji społecznej (pracownicy socjalni) - pok. nr 16 i 17
- Dział Organizacyjny - pok. nr 18
- Dział Finansowo-Księgowy  - pok. nr 26
- Zastępca Kierownika OPS Gminy Lubawa - pok. nr 20 

(admin)