WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

Opublikowano:

W środę 10 kwietnia odbyły się wybory sołtysów w sołectwach Rożental i Zielkowo. W Rożentalu w zebraniu wiejskim uczestniczyło 141 mieszkańców.

Na sołtysa Rożentala zgłoszono trzech kandydatów: Agnieszkę Deptuła, Sławomira
Marszelewskiego oraz Dariusza Kowalkowskiego. Oddano 140 ważnych głosów
z czego 70 na Agnieszkę Deptuła. Sławomir Marszelewski otrzymał 34 głosy
poparcia, a Dariusz Kowalkowski 36.Radę sołecką tworzy sześć osób: Wojciech Kasprzycki, Paweł Szauer, Joachim Dutkiewicz, Stanisław Śliwiński, Hanna Dziomba oraz Ewelina Kasprzycka.

W Zielkowie nowego sołtysa wybierało 62 mieszkańców, którzy głosowali na jednego kandydata – dotychczasowego sołtysa Zbigniewa Trzeszewskiego.
Oddano 61 ważnych głosów z czego 59 z poparciem dla kandydata. Do rady sołeckiej weszli: Małgorzata Zawadzka, Marian Rolka, Rafał Wiśniewski i Justyna Kuźniewska.

W czwartek 11 kwietnia swoich sołtysów wybierali mieszkańcy sołectw Rakowice, Ludwichowo i Targowisko.
Rakowice: w zebraniu wiejskim wzięło udział 84 mieszkańców, którzy swojego lidera wybierali spośród trzech kandydatów. Na sołtysa zgłoszono Dorotę Kozłowską, Judytę Wierzbicką i Wiesława Zawadzkiego. Łącznie oddano 83 ważne głosy i 1 nieważny. Największą ilość – 50 głosów poparcia uzyskała Judyta Wierzbicka i to ona przejmie funkcję sołtysa po Lucynie Kuczyńskiej. Kontrkandydaci uzyskali odpowiednio D. Kozłowska – 13 głosów oraz W. Zawadzki – 20 głosów. Do rady sołeckiej weszli: Katarzyna Kirzanowska, Urszula Zakreta, Marcin Sikora, Anna Margalska i Krzysztof Neuman.

Łążek: W wyborach uczestniczyło 39 mieszkańców, którzy głosowali na dwóch kandydatów: dotychczasową sołtys Kazimierę Banacką oraz Annę Rudnik. Sołtysem została wybrana Anna Rudnik uzyskując 25 głosów poparcia. Jej pracę będzie wspomagać rada sołecka w osobach: Anny Buczkowskiej, Anny Zalewskiej i Ewy Ossowskiej.

Targowisko:Na sołtysa mieszkańcy , głosowali na jednego kandydata – Karolinę Wiśniewską.Wybierało 18 mieszkańców, którzy oddali 16 głosów poparcia. Do rady sołeckiej weszli: Anna Guzowska, Jan Kisiel, Tomasz Kułakowski, Aleksandra Łążyńska, Jan Raszkowski, Anna Twarda oraz Piotr Zieliński.

źródło UG lubawa