Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie zaprasza na projekt „Rodzinne w Lubawie”

Opublikowano:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w projekcie pn. „Rodzinne w Lubawie". Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej dla 30 osób (17K/13M) zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkańców Lubawy w okresie od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. W ramach projektu oferuje m. in:

a) warsztaty edukacyjno-rozwojowe,
b) usługi specjalistyczne ( psycholog, prawnik),
c) zajęcia świetlicowe dla dzieci,
d) pikniki rodzinne,
e) wyjazdy integracyjne dla dzieci,
f) warsztaty komputerowe.

Udział w projekcie jest bezpłatny, rekrutacja trwa do końca kwietnia.
Więcej informacji o projekcie można uzyskać w biurze projektu - Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 9A , lub ma stronie internetowej www. mops.lubawa.pl.

ZAPRASZAMY

materiał: mops