WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

Opublikowano:

Od 8 do 29 kwietnia zaplanowano wybory sołtysów w 27 sołectwach Gminy Lubawa. Jako pierwsi o wyborze zadecydowali mieszkańcy sołectw Tuszewo i Mortęgi. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się podczas zebrań wiejskich.

Tuszewo: w zebraniu wzięło udział 35 mieszkańców. Na sołtysa zgłoszono tylko jednego kandydata, dotychczasowa sołtys Ewę Budzińską, która uzyskała 34 głosy poparcia. Do rady sołeckiej weszli: Dorota Chęć, Beata Kowalkowska, Małgorzata Skręta, Elżbieta Penkala i Agnieszka Makowska.

Mortęgi: w zebraniu uczestniczyło 74 mieszkańców. O funkcję sołtysa ubiegali się: Stanisław Grosanc oraz Alicja Zabłotna. Oddano 72 głosy z czego 39 na Alicję Zabłotną i to ona została nowym sołtysem. Radę sołecką utworzyli: Paweł Strużyński, Ilona Granica, Michał Siemiński, Janusz Łukaszewski, Krzysztof Michalski oraz Anna Eggert.

Pomierki:na zebraniu było obecnych 21 mieszkańców. Na sołtysa zgłoszono jednego kandydata – dotychczasowego włodarza wsi Piotra Roszczynialskiego, który uzyskał 100 proc. głosów poparcia. W radzie sołeckiej zasiedli: Dariusz Duński, Rafał Kasprowicz, Mirosław Rembowski oraz Piotr Romanowski.

Gierłoż Polska: w zebraniu uczestniczyło 17 mieszkańców.Na sołtysa zgłoszono kandydaturę dotychczasowego sołtysa Dominika Sadowskiego i to on przez kolejnych 5 lat będzie pełnił tę funkcję. Jego pracę wspomoże rada sołecka w osobach: Jerzy Kusiński, Aleksandra Kusińska, Beata Tomaszewska, Maria Ryfka, Halina Nowak, Joanna Wiśniewska i Adam Jarzyna.

Grabowo: w zebraniu wzięło udział 96 mieszkańców. W głosowaniu 94. Na sołtysa wysunięto dwie kandydatury: dotychczasowej sołtys – Anny Maliszewskiej oraz Jolanty Bukowskiej. W tajnym głosowaniu 73 głosy oddano na Jolantę Bukowską. Z nową sołtys będzie współpracować rada sołecka w osobach: Anny Aleksandrowicz, Justyny Zakrzewskiej, Romana Leduchowskiego, Joanny Wiśniewskiej i Jana Bukowskiego.

Wałdyki: na zebraniu było obecnych 33 mieszkańców, którzy jednomyślnie na sołtysa wybrali dotychczasowa sołtys Ewelinę Jarząbek. Do rady sołeckiej weszli: Marek Chorzelewski, Michał Jarząbek, Zbigniew Gros, Krzysztof Józefowicz i Bogdan Zawadzki.

U.G Lubawa