SPORTOWE WYRÓŻNIENIE DLA GMINY LUBAWA

Opublikowano:

We wtorek 19 marca odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Na spotkaniu podsumowano działalność Zrzeszenia w 2018 roku oraz wręczono nagrody wyróżnionym Gminom, trenerom i klubom sportowym.

Wśród laureatów znalazła się także Gmina Lubawa, która w klasyfikacji związanej ze współzawodnictwem gmin (sklasyfikowano 79 gmin) zajęła drugie miejsce. Pierwsze miejsce przypadło gminie Iława, trzecie gminie Ostróda. W posiedzeniu lubawską gminę reprezentowali: wójt Tomasz Ewertowski, przewodniczący Rady Gminy Jan Laskowski, sekretarz Komisji Rewizyjnej przy Gminnym Zrzeszeniu LZS w Lubawie Edward Balewski oraz zastępca przewodniczącego Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie Benedykt Czarnecki, który jest również przewodniczącym Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS w Olsztynie i to on poprowadził posiedzenie. Natomiast zarząd województwa reprezentowali marszałek Gustaw Marek Brzezin oraz członek zarządu – Jolanta Piotrowska.

UG Lubawa