Posiedzenie Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubawie

Opublikowano:

W Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa 11 marca br. odbyło się Posiedzenie Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubawie. Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie - Wójt Gminy Lubawa dh Tomasz Ewertowski.
W posiedzeniu brali udział Komendant PSP bryg. Piotr Wlazłowski, Komendant Gminny kpt. Krzysztof Rutkowski.

W dalszej części kpt. Krzysztof Rutkowski dokonał podsumowania zebrań sprawozdawczych, które odbyły się od stycznia do marca br.
Ustalono terminy zawodów sportowo - pożarniczych. Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych odbędą się dnia 26 maja br. w Rożentalu, Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze Seniorów 23 czerwca br. w Szczepankowie.
W sierpniu 2019 jednostka w Kazanicach obchodzić będzie stulecie powstania. (mz)